TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Odpovede na interpelácie poslancov MsZ zo dňa 18. 04. 2024
Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď na roky 2024 – 2028
Nové podmienky poskytovania príspevku na sociálny taxík. Žiadatelia už nebudú obmedzovaní výškou príjmu a ani účelom či časom jazdy
Mestské zastupiteľstvo dnes rozhodovalo o pridelení finančných dotácií z rozpočtu mesta
Doplnenie členov novovzniknutých stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2024
Sereď schválila vyrovnaný rozpočet. Zo 17,5 miliónového balíka pôjde tradične na školy najviac, pekná suma sa ujde aj kaštieľu
Silvester bude bez petárd a delobuchov. Do platnosti vstupuje celoročný zákaz používania pyrotechniky na území mesta Sereď.
Poslanci schválili občanov a kolektívy na ocenenie
Po uvoľnení poslaneckého mandátu nastúpil do funkcie nový poslanec. Zvolená bola aj nová predsedníčka legislatívno – právnej komisie
Z mimoplánovaného zasadnutia MsZ: Hlavného kontrolóra mesta Sereď budú poslanci voliť 9. novembra 2023
Mimoplánované MsZ o vyhlásení dňa voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď bude 26. septembra
Žiadosti do septembrového zastupiteľstva môžu občania aj právnické osoby zasielať do 18. augusta 2023
Poslanci schválili predĺženie nájmu mestskej polikliniky jej súčasnému nájomcovi
Rokovanie zastupiteľstva zo dňa 22. júna bude pokračovať vo štvrtok 29. júna
Poslanci dnes schválili čerpanie z rezervného fondu mesta. Žiadostiam o prehodnotenie výšky dotácie vyhovené nebolo
Žiadosti ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky dotácie poslanci vyhoveli. Chystajú sa však zmeny, ktoré dotáciám navrátia punc „pridanej hodnoty“
Mesto rozšírilo lokality pre trhových predajcov, prínos majú pocítiť aj organizátori podujatí
Pozitívne zmeny, ktoré mesto Sereď potrebuje
Čo som sľúbil, to aj plním!
Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva: prvá zmena rozpočtu, schvaľovanie dotácií nad 10-tisíc eur, nové zloženie dozorných rád mestských spoločností, aj pokus o osamostatnenie kultúrnej komisie
Reakcia na článok p. Veselického - „Jeden otáznik za druhým“
Žiadosti do aprílového zastupiteľstva môžu občania aj právnické osoby zasielať do 15. marca 2023
Decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi
Žiadosti do februárového zastupiteľstva môžu občania aj právnické osoby zasielať do 10. januára 2023
Zastupiteľstvo odobrilo navýšenie poplatkov za smeti. Len podnikateľom mesta
Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v roku 2023
Za škôlkara aj školáka si v Seredi priplatíme
Zvýšenie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov
Zavedenie koeficientu za neudržiavané stavby na území Serede
Poslanci schválili navýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti
Z uznesení zastupiteľstva: poslanci utvorili odborné komisie, delegovali zástupcov do rád škôl, aj prijali rozhodnutie primátora poveriť úlohou viceprimátorky poslankyňu Máriu Fačkovcovú
1 / 3