TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Čo som sľúbil, to aj plním!
Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva: prvá zmena rozpočtu, schvaľovanie dotácií nad 10-tisíc eur, nové zloženie dozorných rád mestských spoločností, aj pokus o osamostatnenie kultúrnej komisie
Reakcia na článok p. Veselického - „Jeden otáznik za druhým“
Žiadosti do aprílového zastupiteľstva môžu občania aj právnické osoby zasielať do 15. marca 2023
Decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi
Žiadosti do februárového zastupiteľstva môžu občania aj právnické osoby zasielať do 10. januára 2023
Zastupiteľstvo odobrilo navýšenie poplatkov za smeti. Len podnikateľom mesta
Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v roku 2023
Za škôlkara aj školáka si v Seredi priplatíme
Zvýšenie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov
Zavedenie koeficientu za neudržiavané stavby na území Serede
Poslanci schválili navýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti
Z uznesení zastupiteľstva: poslanci utvorili odborné komisie, delegovali zástupcov do rád škôl, aj prijali rozhodnutie primátora poveriť úlohou viceprimátorky poslankyňu Máriu Fačkovcovú
Stručne Vám predstavujeme devätnásť mestských poslancov a ich odpovede na štyri rovnaké otázky, ktoré sme im položili
RTV Krea: Bývalý primátor Martin Tomčányi sa už o post primátora neuchádzal
RTV Krea: V Seredi sa konalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
Poslanci poverení funkciou sobášiacich na volebné obdobie 2022 - 2026
Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľub
Na poslednom zasadnutí súčasného zastupiteľstva bola schválená druhá tohtoročná dotácia pre OZ ŠKF Sereď, aj nové pomenovanie Športovej haly Alberta Kudelu
Športová hala Sokolovňa ponesie meno ALBERTA KUDELU
Zo septembrového mestského zastupiteľstva: Štvrtá zmena rozpočtu, novela VZN o dotáciách, aj odvolávanie orgánov spoločnosti SMS, s.r.o.
Zmena harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2022
O pozíciu primátora mesta Sereď zabojujú štyria kandidáti. 36 občanov má záujem o poslanecký mandát
Z júnového mestského zastupiteľstva: Tretia zmena rozpočtu, hospodárenie s majetkom, aj mimoriadny príspevok pre futbal
Noví prísediaci na súde pre obvod Okresného súdu Galanta
Poslanci rozhodli o počte volebných obvodov a počte poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie 2022 - 2026
Sumár z mimoriadneho zastupiteľstva: poslanci dali zelenú pre obnoviteľné zdroje energie, riešili havárie na základných školách a rokovali o zámene pozemkov so župou
Sereď plánuje strategickú zámenu pozemkov, rozhodli o tom dnes mestskí poslanci
RTV Krea: poslanci Serede prebrali a schválili záverečný účet mesta za rok 2021
Interpelácie poslancov MsZ 17.2.2022
Schválené dotácie na činnosť združení a klubov
Problémy na pozemku v Malom Háji sa neskončili odchodom podnikateľa
1 / 3