Sereď schválila vyrovnaný rozpočet. Zo 17,5 miliónového balíka pôjde tradične na školy najviac, pekná suma sa ujde aj kaštieľu

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aj napriek nejasným prognózam zo štátu sa dnes na mestskom zastupiteľstve v Seredi podarilo schváliť zákon roka. Rozpočet mesta pre rok 2024 je vyrovnaný, ráta s novými investíciami pre údržbu zelene, radnica investuje do zateplenia ďalšej škôlky a značnú finančnú injekciu dostane v nastávajúcom roku aj kaštieľ.
 
Z vlastných zdrojov sa budúci rok chystá Sereď nakúpiť nový techniku na údržbu mesta, v pláne je realizácia projektu zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy na Komenského ulici B. Na obnovu ciest a chodníkov v správe mesta je vyčlenených 150-tisíc eur a na dotovanie mestskej hromadnej dopravy v meste ďalších 150-tisíc eur. Asi najvýraznejšou investíciou plánovanou z vlastných zdrojov je 350-tisíc eur na vybudovanie inžinierskych sietí do seredského kaštieľa. Bude sa jednať o dotiahnutie prípojok vody, kanalizácie a elektriny. Na povinnú jazdu samosprávy, ktoru je odvoz a uloženie komunálnych odpadov z mesta je vyčlenená neuveriteľná suma 640-tisíc eur.
 
Sereď bude celkovo hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške vyše 17,5 milióna eur. Z tejto sumy tradične najviac odčerpajú výdavky na rozpočtové organizácie mesta a to až 8,5 milióna eur. Pol milióna je rozpočtovaných pre Dom kultúry Sereď a osem miliónov mestom zriadené materské a základné školy a základná umelecká škola.
 
Dobrou správou teda je, že aj vo vypätej situácii sa mestu podarilo zostaviť a schváliť vyrovnaný rozpočet. Je výborné, ak niektoré samosprávy dokážu poskytovať zo svojich rozpočtov aj finančné dotácie pre rôzne svoje občianske združenia. Dotácie sú pritom medzi prvými položkami rozpočtov, ktoré sa v ťažkých časoch musia škrtať, prípadne rušiť úplne. V prípade nášho mesta sa podarilo zostaviť rozpočet tak, že na dotácie budú poskytnuté v rovnakej výške aké boli schválené na rok 2022.
 
Výraznou komplikáciou pri zostavovaní rozpočtu bol fakt, že sa zostavoval v čase, keď ešte nie je schválený štátny rozpočet. Z neho by sa dali čerpať dôležité informácie potrebné ako podklad pre zostavenie tak, ako tomu bývalo dobrým zvykom. Otázne sú napríklad v predchádzajúcom období schválené daňové bonusy, ktoré reálne znižujú objem podielových daní, ktoré prúdia do príjmovej časti mestského rozpočtu. Pre porovnanie, v prípade približne 17,5 miliónového rozpočtu Serede tvorí výpadok príjmov na daňových bonusoch približne jeden milión eur.
 
Šetrenie v prípade Serede znamená, že neplánuje v nasledujúcom roku žiadne výrazné investície z vlastných zdrojov. Avšak plánuje reagovať na všetky relevantné výzvy, z ktorých bude môcť čerpať externé zdroje.