Za škôlkara aj školáka si v Seredi priplatíme

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Na svojom dnešnom zasadnutí schválilo mestské zastupiteľstvo okrem iného aj navýšenie mesačných platieb pre zákonných zástupcov. Za pobyt dieťaťa v materských školách sa poplatky navyšujú z 20 € na 30 € a v školských kluboch detí sa poplatky navyšujú z 15 € na 20 €. Navýšený bol aj príspevok zákonných zástupcov na nákup potravín v zariadeniach školského stravovania. 
 
Od nového roka sa cena desiatej zmení z 0,60 € na 0,75 € a cena obeda z 1,21 € na 1,70 € pre žiakov prvého stupňa a z 1,30 € na 1,90 € pre žiakov druhého stupňa. V školských jedálňach pri materských školách je navrhnuté zvýšenie ceny obeda z 0,90 € na 1,30 € a celodenná strava z 1,54 € na 2,30 €.
 
Príklad mesačných platieb pre zákonných zástupcov:
-  Škôlkar (nie predškolák): 80 €, zvýšenie o 25 €
-  Škôlkar (predškolák – školné neplatí): 50 €, zvýšenie o 15 €
-  Školák na prvom stupni ZŠ, stravník, navštevujúci školský klub detí: 58 €, zvýšenie o 14,80 €
-  Školák, stravník na prvom stupni nenavštevujúci školský klub detí: 38 €, zvýšenie o 9,80 €
-  Školák na druhom stupni, stravník: 42 €, zvýšenie o 12 € a ak si žiak základnej školy objedná aj desiatu, tak ešte poplatok 15 €, zvýšenie o 2 €.