Mestské zastupiteľstvo dnes rozhodovalo o pridelení finančných dotácií z rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V dobe, keď samosprávy šetria a riešia rôzne existenčné problém, sa v Seredi koncom roku 2023 podarilo schváliť rozpočet na rok 2024, ktorý dokáže finančne podporiť aj svoje občianske združenia. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozhodlo o pridelení konkrétnych súm. Tie môžu žiadatelia využiť pre podporu svojich aktivít.   
 
Pre oblasť podpory rozvoja práce s mládežou v roku 2024 získava: Camp s.r.o 1114 eur (žiadaná suma bola 1800 eur), eRko 2600 eur (4500), KC PRIESTOR 5436 eur (9850), Komunita Eden oz 5271 eur (14200), Life is perfect oz 4029 eur (22740), Sereďská Interliga oz 593 eur (1005), Slovenský skauting 82. Zbor Polaris Sereď 9514 eur (18000), Združenie rodičov pri OA oz 614 eur (800), Zväz chovateľov zvierat 829 eur (1300). Z celkových požadovaných 74 195 eur mohlo byť prerozdelených z rozpočtu mesta 30-tisíc eur, ktoré boli vyčlenené v schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2024. 
 
 
Na podporu rozvoja telovýchovy a športu v roku 2024 získava: Športový klub futbalu OZ 61961 eur (žiadaná suma bola 198 000 eur), AŠK Lokomotíva Sereď 45628 eur (110 000), HK Slávia Sereď 26 188 eur (67 000), ŠK Ice Players 14 563 eur (30 000), Taekwondo ITF Hong Ryong Sereď 8163 eur (18 015), Šikovné sovičky 2038 eur (10 000), Tenisový klub Sereď 7431 eur (16 000), Cyklistický klub AB Sereď 3675 eur (7000), ŠK Cyklo- tour 4238 eur (9250), OZ Darts Club 1281 eur (4000), TJ Rozkvet 1038 eur (3860), AFK Vodra 533 eur (700), AFK Puma 500 eur (800), STK Mladosť 963 eur (2130), ORF Cosmos Camping 1088 eur (3000), Zväz chovateľov poštových holubov 478 eur (1800), OZ Pomocníček 234 eur (1000). Z celkových požadovaných 497 555 eur mohlo byť prerozdelených z rozpočtu mesta 180-tisíc eur, ktoré boli vyčlenené v schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2024. 
 
Pre oblasť kultúry získava: OZ Vodný hrad 2160 eur (2400), Seredskí Zettepáci 1200 eur (1500), Seredský spolok včelárov 560 eur (600), Spevácky zbor Gaudete 880 eur (1100), Seredan 1440 eur (2400), Cirkevný zbor ECAV 900 eur (1500), Združenie rodičov ZUŠ 1200 eur (2000), Oldtimer múzeum 1200 eur (4000), Občan rozhodni 460 eur (2300). Z celkových požadovaných 17 800 eur mohlo byť prerozdelených z rozpočtu mesta 10-tisíc eur, ktoré boli vyčlenené v schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2024. 
 
V oblasti charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých boli podporené nasledovné združenia: OZ Klub zdravotne postihnutých 4000 eur (8000), Teen Challenge Slovakia n.o. Resocializačné stredisko pre mužov Sereď 1500 eur (2100), Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi 2500 eur (5000), Nezábudka Pata, n.o. 800 eur (1000), Združenie STORM 2000 eur (20000), Trnavská arcidiecézna charita 4200 eur (6000), ADOS 3500 eur (3500), OZ Nikolka 3000 eur (4900), OZ pri Detskom domove v Seredi 3500 eur (5000). Z celkových požadovaných 64800 eur mohlo byť prerozdelených z rozpočtu mesta 25-tisíc eur, ktoré boli vyčlenené v schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2024.
 
Na podporu rozvoja mesta a životného prostredia v roku 2024 získava: Mám rád cyklistiku 2500 eur (žiadaná suma 2500 eur), OZ Kaštieľ Sereď 4000 eur (4000), Prúdy Sereď 5000 eur (5000). Na oblasť podpory rozvoja mesta a životného prostredia mohlo byť v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2024 využitých 15-tisíc eur. Žiadosti boli podporené v žiadaných sumách v celkovej výške 11500 eur. Nevyčerpaných 3500 eur bude na podnet Komisie rozvoja mesta a životného prostredia zapracovaných do rozpočtu Oddelenia životného prostredia a údržby mesta a bude využitá na výsadbu zelene v meste.
 
Žiadosti nad 5000 eur (vrátane tejto sumy) boli v zmysle VZN mesta Sereď č.10/2023 schvaľované v mestskom zastupiteľstve. Všetky žiadosti prešli rokovaním v odborných komisiách pri MsZ.
 
Žiadatelia mohli žiadať o získanie finančnej dotácie z rozpočtu mesta už iba v rámci jednej výzvy mesta. Podporené združenia budú v najbližšom čase kontaktované príslušnými oddeleniami mestského úradu a budú požiadané o podpísanie zmluvy o dotáciu. 
 
Všetky materiály k rokovaniu MsZ nájdete TU.
 
Ilustračná foto: Lukáš Klčo