Zavedenie koeficientu za neudržiavané stavby na území Serede

Zavedenie koeficientu za neudržiavané stavby na území Serede

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Dňom 1.6.2022 vstúpila na Slovensku do platnosti novela zákona, podľa ktorej si mestá a obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.  ( zákon tu ) V takýchto stavbách sa hromadí odpad, sú miestom zdržiavania bezdomovcov, narkomanov a niekoľko rokov špatia vzhľad okolia. Príkladom takej stavby v Seredi je budova bývalého Milexu. Samosprávy doteraz nemali páky na to, ako donútiť majiteľov takýchto stavieb niečo s nehnuteľnosťami robiť. Práve spomínaný koeficient, môže priniesť v tejto oblasti zmenu.
 
Hodnota koeficientu a výpočet sadzby
 
Sadzba dane pre takého stavby je súčin sadzby dane zo stavieb určenej vo všeobecne záväznom nariadení a koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby. Koeficient môže byť maximum 10.
Zvýšenú daň zo schátraných stavieb bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť koeficient najmenej dvakrát vyzvaný.
 
Zavedenie koeficientu v Seredi
 
Mestskí poslanci v Seredi sa na rokovaní zastupiteľstva 13. decembra uzniesli na zavedení koeficientu a to s maximálnou hodnotou 10.  Aj toto  bude jeden z nástrojov ako donútiť vlastníkov, aby sa starali o svoje nehnuteľnosti a udržiavali ich v poriadku. Najbližší možný príjem do rozpočtu mesta bude až na rok 2024.
 
Zavedenie koeficientu za neudržiavané stavby na území Serede