Čo som sľúbil, to aj plním!

Čo som sľúbil, to aj plním!

Mestské zastupiteľstvo     Mgr. Tomáš Karmažín    

Aj po októbrových komunálnych voľbách naďalej pokračujem v práci poslanca mestského zastupiteľstva v Seredi, a to už tretie volebné obdobie. To mi dáva priestor na reálne plnenie mojich sľubov z predvolebnej kampane. Hoci som v boji o primátorské kreslo neuspel, ani na sekundu som nezanevrel na prácu pre lepšiu budúcnosť nášho mesta.

Na poslednom zastupiteľstve som predložil hneď dva projekty. Jedným je vybudovanie nového športového areálu v Zámockom parku v Seredi a druhým prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko v lokalite Dolný Čepeň. Oba boli mnou predložené ako doplňujúce návrhy k programu rokovania, nakoľko vedenie mesta tieto projekty nezaradilo do mestského zastupiteľstva a nebolo by možné žiadať na ne dotáciu. Zastupiteľstvo napokon rokovalo o oboch projektoch s výsledkom, s ktorým som spokojný a dáva nám nádej na lepšiu športovú budúcnosť.

Čo sa týka prvého projektu, mestské zastupiteľstvo naň na môj podnet schválilo prípravu žiadosti a povinných príloh v rámci programu - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry a výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002. Vďaka tomu sme opäť o krok bližšie k novému športovému areálu v Zámockom parku. Pripomeniem len, že na tomto projekte sa pracuje už od roku 2013. K športovému areálu je už pripravená projektová dokumentácia, územné konanie aj stavebné povolenie. A keďže v decembri 2022 vyšla výzva na projekt rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry, bola by škoda premárniť túto príležitosť.

V rámci druhého projektu s názvom „Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepeň, Tehelná ul., Sereď“ som žiadal o jeho zaradenie medzi priority mesta Sereď v oblasti modernizácie športovej infraštruktúry a vyčlenenie finančných prostriedkov na prípravnú dokumentáciu v rámci 2. zmeny rozpočtu, ktorá bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva 13. apríla 2023. Štúdiu na tento projekt som dal dopracovať na vlastné náklady a na rokovanie zastupiteľstva som predložil tento návrh preto, aby bola v prípade vyhlásenia výzvy pripravená dokumentácia na tento projekt. Zastupiteľstvo môj návrh schválilo, a teda aj ihrisku, ktoré už dlhodobo neplní funkciu detského ihriska, svitá na lepšie športové časy.

Okrem týchto dvoch projektov som ako predseda rodičovského združenia v ZUŠ v Seredi podal projekt na zabezpečenie výstavy pre úspešných žiakov Dotyky umením a na zakúpenie stojanov na maľovanie aj výstavu obrazov v sume 2.500 €.

Na záver len dodám, že ani v novom volebnom období som neupustil zo svojej snahy o zlepšenie kvality života v Seredi. Body, ktoré som zdôrazňoval v kampani, či už rozvoj mládeže, športu, či mesta pre rodinný život, neboli len sľuby na papieri. Naďalej pre mňa ostávajú prioritami mojej práce a aj naďalej budem tvrdo pracovať na ich napĺňaní.

Čo som sľúbil, to aj plním!Čo som sľúbil, to aj plním!Čo som sľúbil, to aj plním!Čo som sľúbil, to aj plním!