Pozitívne zmeny, ktoré mesto Sereď potrebuje

Pozitívne zmeny, ktoré mesto Sereď potrebuje

Mestské zastupiteľstvo     Erik Štefanek, poslanec MsZ Sereď, volebný obvod č.1    
Ako poslanec mestského zastupiteľstva v Seredi cítim potrebu spraviť čo najviac preto, aby sa obyvateľom nášho mesta žilo lepšie, aby bolo prostredie nášho mesta krajšie, zdravšie a príjemnejšie.

Len nedávno sa slávnostne otvorila nová sezóna na mestskom trhovisku, a sme radi, že sa u obyvateľov stretla s pozitívnym hodnotením. Rekonštrukcia trhoviska na Mlynárskej ulici dala tejto lokalite nový nádych. Priniesla nové spevnené plochy, prístrešok, detské ihrisko aj parkovacie plochy. Neskôr sa však na okrajovej časti vyvýšeného ostrovčeka od Domu kultúry vytvorili vodorovným dopravným značením ďalšie parkovacie miesta, ktoré zabrali celú prednú časť tejto plochy. Avšak ako sa po nejakom čase fungovania trhoviska ukázalo, bolo aj pozorovaním návštevníkov trhu zrejmé, že budú nevyhnutné malé úpravy.

Podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej architektonickým štúdiom (Architektonické štúdio, s.r.o.) v roku 2019 je táto plocha definovaná ako „odstavné plochy rezerva-akcie“, ako alternatívne parkovanie Domu kultúry. Podľa technickej správy mala byť plocha „konštrukčne upravená pre využitie aj ako pohotovostné parkovanie v prípade potreby pre aktivity, konané v priľahlom kultúrnom dome“.

Z tohto je zrejmé, že nemalo ísť o bežné parkovanie označené bielym vodorovným dopravným značením. V projekte odborného architektonického štúdia ani v rámci stavebného konania takto riešené nebolo. Bolo tak označené v rozpore s projektovou dokumentáciou. Napriek tomu na odstavnej ploche parkovali každý deň autá bez obmedzenia, regulácie či povolenia napriek osadenej značke „Parkovanie s povolením MSÚ“.
 
Keďže tieto autá bránili plynulému prechodu návštevníkov trhoviska a ohrozovali ich, žiadali sme už vtedy, ešte ako aktívni občania, aj s Martinou Hilkovičovou o zmenu. Ako som sa stal poslancom, začal som vec riešiť, vďaka čomu sa polovica tejto časti plochy trhoviska vrátila svojmu pôvodnému zámeru a slúži opäť pre peších návštevníkov trhoviska. (viac v mojom článku na https://erikstefanek.sk/trhovisko-bude-pristupnejsie-pre-ludi/) Naopak, druhá polovica sa ponechala na účely parkovania s tou dôležitou zmenou, že vozidlá tam už môžu parkovať bez predtým potrebného povolenia.
 
Niekoľko štatistík k parkovaniu v tejto lokalite. Celkovo pribudlo na ploche pôvodného trhoviska 14 parkovacích miest. Tieto miesta majú slúžiť aj rezidentom priľahlých rodinných domov, návštevníkom športovej arény a počas konania trhov aj návštevníkom trhoviska. Táto lokalita disponuje aj 24 zrekonštruovanými parkovacími plochami pozdĺž Mlynárskej ulice popri trhovisku, ktoré slúžia najmä pre rezidentov priľahlého bytového domu. Nachádza sa tu aj jedno vyhradené pakovacie miesto pre osoby ŤZP. Nájdeme tu aj ďalšiu plochu pred fitness centrom, ktorá zatiaľ nie je vyznačená pre parkovanie, ale slúži tomuto účelu. Má kapacitu asi 15 miest a v budúcnosti by sa mohla stať oficiálnym parkoviskom. Keďže sa vykonanou zmenou vytvorilo parkovanie bez potreby špeciálneho povolenia, môžeme k celkovému počtu parkovacích miest pripočítať ďalších 7.
 
Množstvo parkovacích plôch v tejto lokalite je preto aj počas konania trhov dostačujúce, až nadštandardné v porovnaní s inými časťami mesta. Paradoxne je preto výsledkom tejto zmeny práve zvýšenie počtu parkovacích miest v tejto lokalite. Zároveň sa vytvoril priestor, ktorý slúži všetkým návštevníkom trhoviska ako vstupný koridor, ale aj ako plocha na oddych, prechádzky či stretávanie sa – áno, aj na takéto účely majú a aj slúžia verejné priestory. Vytváranie nových parkovacích miest bez toho, aby sa uberali zelené plochy či verejný priestor, čo je základnou podmienkou, je náročné. Táto problematika bola dlhodobo zanedbávaná a chýba preto akékoľvek koncepčné riešenie do budúcnosti. Obyvateľom mesta potrebujeme jednak zabezpečiť požadovaný komfort parkovania a zároveň potrebujeme vytvárať príjemné prostredie s čo najväčším množstvom zelene.
 
Na trhovisku sa verím čoskoro udeje aj ďalšia zmena. Tou by malo byť vybudovanie pergoly pre popínavé rastliny, ktorá by mala vytvárať prirodzený tieň nad lavičkami v strednej časti trhoviska. Táto pergola je súčasťou projektu, ale doposiaľ nebola vybudovaná. Na poslednom zasadnutí komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie o jej osadenie a dokončenie projektu opakovane požiadal jej člen a samotný autor projektu Ing. arch. Robert Kráľ.
Verím, že tieto zmeny prispejú k lepšiemu pocitu pre všetkých návštevníkov trhoviska.
 
foto: autor
Pozitívne zmeny, ktoré mesto Sereď potrebuje