Zastupiteľstvo odobrilo navýšenie poplatkov za smeti. Len podnikateľom mesta

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na odpadové hospodárstvo schválili poslanci mesta okrem iného aj vyššie poplatky za smeti, len pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby s prevádzkou v meste Sereď.
 
Na zber triedených zložiek komunálnych odpadov od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ako nákladov presahujúcich výšku obvyklých nákladov dopláca mesto 18-tisíc eur ročne. Predpokladané náklady na rok 2023 boli o 72-tisíc eur vyššie, preto mesto potrebovalo poplatok pre podnikateľov navýšiť.
 
Výšky sadzieb poplatku pre podnikateľov a právnické osoby boli v platnosti od roku 2013 a neodrážali reálne náklady na odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v roku 2022.
 
Nové sadzby poplatku pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v roku 2023: