Poslanci dnes schválili čerpanie z rezervného fondu mesta. Žiadostiam o prehodnotenie výšky dotácie vyhovené nebolo

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci novelizovali VZN mesta Sereď, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď. Hlavným dôvodom na zmenu bolo doplnenie Parkovej ulice, na ktorej mesto plánuje umiestiť predajcov počas Seredského hodového jarmoku (23. - 25. 6. 2023).
 
Poslanci ďalej schválili použitie financií z rezervného fondu mesta Sereď v čiastke 99 669,63 eur na odstránenia havarijného stavu elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže – druhá časť, na ZŠ Jana Amosa Komenského. Časť nákladov hradili zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (80-tisíc eur), v druhej etape poskytol zdroje aj Regionálny úrad školskej správy v Trnave (50-tisíc eur).
 
Zastupiteľstvo sa zhodlo aj na použití rezervného fondu mesta Sereď na spustenie realizácie projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“. Zdroje budú následne refundované a navrátené do rezervného fondu mesta. Jedná sa o čiastku 188 200,55 eur.
 
Zastupiteľstvo na záver nevyhovelo žiadostiam o prehodnotenie výšky dotácií poskytnutých na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 pre Asociáciu športových klubov Lokomotíva Sereď, HK Slávia Sereď a ŠK ICE PLAYERS Sereď.
 
Materiály k rokovaniu si môžete pozrieť tu: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2023-05-31