Rokovanie zastupiteľstva zo dňa 22. júna bude pokračovať vo štvrtok 29. júna

Mestské zastupiteľstvo     JUDr. Ing. Daniela Vargová, poverená vedúca organizačného oddelenia    
OZNÁMENIE
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktoré sa konalo dňa 22.6.2023, bude pokračovať  vo štvrtok 29.6.2023 o 17,00 hod.
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 22.6.2023 uznesením č. 184/2023 schválilo   procedurálny   návrh  predložený  poslancom JUDr. Michalom Irsákom   podľa  § 3  ods. 6  Rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva v  Seredi, ktorým navrhol  prerušiť  rokovanie  o  bode  programu -  predĺženie   nájmu  pre  spoločnosť Mestská  poliklinika  Sereď  s.r.o.,  s pokračovaním   rokovania   dňa  29.6. 2023 o 17.00 hodine.