Reakcia na článok p. Veselického - „Jeden otáznik za druhým“

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Mária Fačkovcová, zástupkyňa primátora mesta Sereď    
Teší ma, že p. Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď,  aj po odchode  z mestského úradu sa snaží zmysluplne tráviť  svoj voľný čas, sleduje dianie v našom meste a nezanevrel ani na svoje „pisateľské hobby“. Seredské novinky obohacuje svojimi príspevkami priemernou rýchlosťou 2 články za týždeň.
No treba , žiaľ, napísať aj to, že si už pravdepodobne nevie správne vyhodnotiť niektoré situácie, čítať i počúvať s porozumením. Veď ako inak mohol napísať článok Kultúrna komisia bude samostatná, keď ohľadom schválenia tejto komisie  uznesenie zastupiteľstvom nebolo prijaté. Ale treba mu na druhej strane poďakovať, že  jeho  dôvody,  ktoré podporovali vznik takejto komisie, boli veľmi silné a presvedčivé.
Aj keď neadresoval svoje otázky v  článku  „Jeden otáznik za druhým“ priamo na vedenie mesta, pokúsim sa na ne odpovedať a p. Veselickému ich vysvetliť.
 
Otázka prvá: Aký bol dôvod na to, že Seredčania neboli oboznámení s názormi svojho primátora?
Nebol na to žiaden dôvod, p. Veselický.  S názormi p. primátora boli obyvatelia mesta oboznámení už počas jeho volebnej kampane (veď Vy sám ste toho dôkazom ako dobre poznáte jeho predvolebný materiál) , pri osobných stretnutiach s obyvateľmi.  Všetci sa s názormi súčasného vedenia mesta môžu oboznámiť prostredníctvom mestských komunikačných kanálov, ktoré sú v súčasnej dobe mestu dostupné. Primátor nemusí uverejňovať na mestských komunikačných kanáloch rozhovory, ktoré na požiadanie poskytol rôznym iným súkromným médiám.
 
Otázka druhá: Nepodať o nájme kaštieľa plnohodnotnú informáciu bol zámer, alebo nedopatrenie?
Že Ondrej Kurbel považuje za svoj veľký úspech získanie nájomcu do Seredského kaštieľa?  Musím Vám trochu oživiť pamäť, p. Veselický, ale Ondrej Kurbel už v predchádzajúcom volebnom období bol aktívny poslanec, ktorý sa zasadzoval za záchranu nášho kaštieľa  a ako poslanec veľmi aktívne participoval na vytvorení podmienok  vyhlásenej súťaže na jeho nájom . Dokonca bol aj predsedom komisie , zvolenej poslancami k tejto súťaži.
 
Otázka tretia: Bolo o dvoch nových vedúcich oddelení rozhodnuté už v decembri 2022?
Tým, že sa bývalý vedúci údržby stal v novembrových komunálnych voľbách poslancom, musel sa vzdať  svojej pozície zamestnanca mesta. Takže preto sa vedelo, že táto pracovná pozícia na mestskom úrade je voľná a že je len dočasne obsadená zastupujúcim pracovníkom. Takisto aj vedúca organizačného oddelenia sa vzdala tejto svojej pozície ešte pred voľbami a bola len dočasne  poverená jej zastupovaním. Takže odpoveď na Vašu otázku je: áno, vedelo sa, že tieto dve pracovné pozície sú neobsadené a bude ich treba doplniť.  Na to nik nepotreboval si urobiť špeciálny prieskum.
 
Otázka štvrtá: Toto je to nové riešenie?
Áno. Komunikácia na základe podložených a s porozumením prečítaných a odkomunikovaných faktov môže byť pre niekoho novým riešením.
Na systémovom nastavení lepšej komunikácie momentálne pracujeme. Pracujeme na tvorbe návrhu komplexného redizajnu Seredských noviniek, vrátane vytvorenia návrhu ich štatútu, ale i na výbere
a obstaraní nového komunikačného nástroja, mestskej aplikácie. Do jeho výberu sme zapojili aj verejnosť tak, aby výsledok čo najviac vyhovoval očakávaniam budúcich užívateľov.
 
Ilustračná foto: kaštieľ, zdroj: Seredské novinky