Poslanci schválili občanov a kolektívy na ocenenie "Čestný občan mesta Sereď" a "Cena mesta Sereď"

Poslanci schválili občanov a kolektívy na ocenenie "Čestný občan mesta Sereď" a "Cena mesta Sereď"

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Obyvatelia mesta mohli v uplynulom období zasielať návrhy mien občanov a kolektívov, ktorým by chceli vyjadriť morálne poďakovanie za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života napr. v oblasti vedy, techniky, umenia, kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, záchrany života, ochrany životného prostredia v sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy.
 
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť ocenenia:
a) Čestné občianstvo mesta Sereď
b) Cena mesta Sereď
 
Čestné občianstvo mesta Sereď v zmysle § 4 ods. 2 nariadenia je udelené, ak za návrh hlasuje 3/5 väčšina prítomných poslancov MsZ. Cena mesta Sereď môže byť udelená jednotlivcom aj kolektívom a v zmysle § 5 ods. 2 nariadenia cena mesta je udelená, ak za návrh hlasuje väčšina prítomných poslancov MsZ.
 
Poslanci odsúhlasili udeliť Čestné občianstvo mesta Sereď:
 
-  Mgr. Milan Novák,  prezident HK Slávia Sereď
 
Poslanci odsúhlasili udeliť Cenu mesta Sereď:
 
- Monika Kunová, majsterka ľudovej umeleckej výroby za r. 2023
 
- PhDr. Ervín Blažek, učiteľ
 
- Ing. Ondrej Urban, predseda Zväzu vojakov v Seredi
 
- LY DANCE UNITED, tanečná skupina
 
Ocenenia si prevezmú z rúk predstaviteľov mesta na slávnostnom akte odovzdávania, ktoré sa bude konať neskoršom termíne, čo býva zvyčajne v januári nasledujúceho roku.
 
Podrobné zhodnotenie ocenených, ich doterajšia činnosť, dosiahnuté úspechy, ocenenia či vyznamenania si môžete prečítať v nasledujúcom bližšom opise:
 
Mgr. Milan Novák - prezident HK Slávia Sereď
Navrhovateľom ocenenia bol: Lukáš Sojka.
 
Zdôvodnenie na ocenenie:  Milan Novák je rodák z obce Pata, stredoškolské roky strávil v Seredi, na UKF v Nitre vyštudoval učiteľstvo. Čoskoro po ukončení štúdia začal učiť na ZŠ Sídlisko IV. v Seredi a popri povinnostiach v pedagogickom zbore začal od roku 1986 pôsobiť ako tréner dorasteniek HK Slávia Sereď. Tím začal pod jeho vedením veľmi rýchlo dosahovať výborné výsledky, ktoré mu priniesli zaujímavé ponuky z iných hádzanárskych oddielov. Ako správny lokálpatriot však zostal verný klubu a mestu po celý život - od roku 1990 zastáva v HK Slávia Sereď viacero funkcií, dodnes pôsobí ako predseda a prezident klubu. Počas svojej trénerskej kariéry dosiahol s malým klubom veľa významných úspechov - ako uznávaný tréner viackrát viedol výbery Trnavského kraja, družstvo dorasteniek HK Slávia Sereď doviedol k postupu do 1. ligy a rovnaký úspech zopakoval aj s družstvom žien. Ženy HK Slávia Sereď si od 2014 na 2 roky vyskúšali aj nadnárodnú súťaž WHIL. Mládežnícke družstvá doviedol k titulu viacnásobných majsteriek Trnavského kraja, k 3. miestu na MSR a k ďalším pekným umiestneniam na MSR. V roku 2004 sa so žiačkami stal majstrom SR v súťaží ŠŠS (Školské športové stredisko) a CVČ. Na medzinárodnom poli sa najviac cenia 2. a dva krát 3.miesto na prestížnom medzinárodnom turnaji Prague handball cup a 1. miesta na turnajoch v Karvinej. Vždy sa snažil vzorne reprezentovať klub, mesto Sereď a Slovensko. Niekoľko rokov aktívne pracoval v Komisii mládeže SZH, v Športovej komisii mesta Sereď a ako podpredseda Trnavského zväzu hádzanej. Svojou prácou chcel vždy vhodnou formou vyplniť voľný čas detí a mládeže, reprezentovať mesto a hrou pobaviť divákov. Dnes môžeme s určitosťou tvrdiť, že za hádzanou a jej úspechmi v Seredi stojí už desaťročia najmä Mgr. Novák - určuje smerovanie klubu, trénuje a zastrešuje všetko potrebné na každodenné fungovanie klubu. Zatiaľ čo viaceré hádzanárske bašty Slovenska zanikli alebo obmedzili svoju činnosť, hádzaná v Seredi naďalej napreduje a zbiera úspechy na domácej či medzinárodnej scéne - práve vďaka neutíchajúcej práce v podaní p.Nováka. Medaily a trofeje sú motiváciou každého športu - seredská hádzaná toto všetko hráčom, hráčkam a fanúšikom dopriala. Hádzaná v Seredi formovala viacero generácií nielen po športovej stránke, veď viacerým talentom umožnila vyskúšať svet profesionálneho športu. Zároveň, v zraniteľnom sereďskom prostredí vychovávala hádzaná s rukopisom Mgr. Milana Nováka najmä osobnosti pre život - cez hru si mládež osvojovala princípy a pravidlá kolektívu, súťaživosť ako aj disciplínu.
 
Monika Kunová - majsterka ľudovej umeleckej výroby za rok 2023
Navrhovateľom ocenenia bola: Mária Nádaždyová
 
Zdôvodnenie na ocenenie: Monika Kunová sa od svojich 15. rokov sa venuje vyšívaniu. V domácom prostredí videla vyšívať svoju babku, jej práca s ihlou a bavlnkami ju zaujala a tu vlastne skrsla jej láska k vyšívaniu a vôbec k ručným prácam. Rady, námety, techniku čerpala predovšetkým z časopisu Dorka. Bola v podstate samouk. Postupne si kupovala aj knihy, ktoré bližšie popisovali techniku vyšívania a háčkovania. Svoje práce s radosťou rozdávala kamarátom, blízkym a známym. Už ako zamestnaná určitú dobu spolupracovala s firmou Piešťanka. Jej práca sa postupne zdokonaľovala. Neskôr spoznala výrobky Ústredia ľudovej umeleckej výroby Bratislava, zistila, že ich výrobky majú kvalitu a krásu. Následne začala jej spolupráca s ÚĽUV-om. S kvalitou práce stále napredovala a rozšíril sa jej i okruh jej činnosti a to do oblasti ľudových odevov slovenských krojov. Spopod jej rúk vyšlo množstvo dečiek, obrusov, ľudových odevov z rôznych oblastí Slovenska ako napr.: Polomka, Rajec, Šoporňa, Križovany nad Dudváhom a pod. Venovala sa i vyšívaniu oltárnych plachiet - obrusov do kostolov. Jej práca zdobí oltár v kostole v Seredi, v Šintave, vo Vinohradoch nad Váhom, v Abraháme, v Prahe i v Jeruzaleme. Viacerí kňazi sú odetí do alby vyšitej pani Kunovou. Monika Kunová prevzala dňa 14.9.2023 z rúk pani ministerky kultúry SR Mgr. Silvie Hroncovej ocenenie majsterka ľudovej umeleckej výroby v oblasti výšivkárstva. Takéto ocenenie bolo udelené za rok 2023 celkove 5 občanom SR z rôznych oblastí. M. Kunová často pomáha starým a chorým ľuďom, ak potrebujú pomoc. Uvarí, upečie a ak treba poskytne i opateru. Je ochotná pomôcť bez ohľadu na svoje vlastné potreby, často kráti sily. Popri starostlivosti o svoju rodinu: manžela a vnúčatá dokáže venovať svoj čas i napríklad starostlivosti o okolie kaplnky Nanebovzatia Panny Márie pri domove dôchodcov a nielen upratovaním, ale i skrášľovaním samotnej kaplnky.
 
PhDr. Ervín Blažek - učiteľ
Navrhovateľom ocenenia bol: Mgr. Martin Pekár
 
Zdôvodnenie na ocenenie:  Ervín Blažek pochádza z učiteľskej a hudobníckej rodiny. Na vysokej škole vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Je osobnosťou, ktorá sa významne podieľala na rozvoji v oblasti vzdelávania a kultúry Trnavského kraja. Pôsobil ako učiteľ na základných školách (v Seredi, Trnave, ... ), zástupca riaditeľa (Trnava), riaditeľ základnej školy (Jaslovské Bohunice), riaditeľ základnej umeleckej školy (Tmava). Pričinil sa o založenie základnej umeleckej školy v Jaslovských Bohuniciach. Ďalej bol aj recenzentom pre učebnice a metodiky hudobnej výchovy a inšpektorom pre hudobnú výchovu. Dirigoval detské i miešané spevácke zbory: Detský spevácky zbor v Seredi, Komorný detský zbor v Trnave, ženský spevácky zbor Slovenka v Hlohovci a miešaný spevácky zbor ZORA v Galante. Bohatej dirigentskej činnosti sa venoval vyše 26 rokov. Pre svoje skúsenosti z oblasti zborového spevu bol aj členom poroty na viacerých prehliadkach a súťažiach zborového spevu v rámci Trnavského kraja. Angažoval sa aj vo folklórnych súboroch, hlavne vo folklórnom súbore Dudváh v Križovanoch nad Dudváhom. Zbieral ľudové piesne a vydal niekoľko zborníkov piesní. 12 rokov pôsobil v kultúrnej rade Trnavského samosprávneho kraja.
 
Ocenenia: Štátne vyznamenanie za pedagogickú činnosť „Vzorný učiteľ" (1984), Pamätná medaila TTSK Cyril a Metod za presadzovanie národných a kresťanských tradícii (2013), Pamätná medaila predsedu TTSK udelená manželom Blažekovým za šírenie a uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (2014) a niekoľko ďalších diplomov a ocenení za prácu v oblasti kultúrnej, hudobnej, športovej a za prácu s mládežou
 
Pôsobenie v Seredi: Ervín Blažek v rokoch 1958 -. 1966 pôsobil v speváckom zbore ZVON ako spevák, sólista, harmonikár. Pomáhal dirigentovi Viliamovi Karmažínovi aj pri nácvikoch piesní. V roku 1957, nastúpil na deväťročnú školu v Seredi (terajšia škola J. A. Komenského) nový učiteľ Ervín Blažek. V tomto roku založil a následne 1O rokov viedol Detský spevácky zbor. Toto obdobie je zachytené v kronike, ktorú napísal. Dozvedáme sa z nej o činnosti,
podujatiach a repertoári detského spevokolu. Jedno z prvých vystúpení súboru sa uskutočnilo v seredskom amfiteátri pri príležitosti osláv MDD v roku 1958. Takzvaný „spevácky krúžok" mával počas svojej desaťročnej existencie viac ako šesťdesiat členov. Zbor interpretoval skladby slovenských, českých a svetových hudobných skladateľov v trojhlasnej i štvorhlasnej úprave. Ervín Blažek sa ako učiteľ venoval deťom. Viedol ich k hudbe a k zborovému spevu. Založenie Detského speváckeho zboru v meste bolo významným krokom v rozvoji hudobného života. Niektorí z týchto spevákov pôsobili neskôr aj v ďalších zboroch v našom meste (Zvon a Gaudete ). Pod vedením jeho zbor vystupoval pri rôznych príležitostiach v meste Sereď -Medzinárodný deň žien, Deň detí, májové oslavy, Deň učiteľov, 18. výročie oslobodenia mesta Sereď, pre delegátovpionierskej organizácie Poľska, výročie SNP, skladanie pionierskeho sľubu, 40. výročie speváckeho zboru Zvon a iné. Detský spevácky zbor nadviazal aj družbu so speváckymi zbormi z Turzovky a z Pardubíc. Zbor reprezentoval naše mesto a robil mu dobré. meno na Slovensku i v zahraničí. Bez dôkladnej prípravy by nebolo možné dosahovať výborné výsledky.
 
Súťaže a vystúpenia:
 
školský rok 1959/1960 - súťaž Slovenských talentov mládeže: 1. miesto okresné kolo, 3. miesto krajské kola
 
1963 - 1. miesto obvodné kolo, 1. miesto okresné kola
 
1964 - Krajský festival zborového spevu
 
17. - 19. júla 1964 sa zbor zúčastnil zájazdu v Maďarsku. Bola to odmena za prácu, ktorú dirigent a zbor v meste Sereď robili.
 
1965  - Krajský festival detských a mládežníckych speváckych zborov, Československá prehliadka speváckych a tanečných súborov v Trenčíne
 
1966 -  vystúpili na 122. slávnostnom koncerte z príležitosti XIII. zjazdu KSČ v Turzovke.
 
1967 - Krajský festival detského a mládežníckeho zborového spevu v Trenčianskych Tepliciach, vystúpenie v Pardubiciach
 
Po odchode Ervína Blažeka do Trnavy prebral Detský spevácky zbor Viliam Karmažín a pokračoval v dobre začatej práci.
 
Ing. Ondrej Urban - predseda Zväzu vojakov v Seredi
Navrhovateľom ocenenia bola: Ružena Scherhauferová
 
Zdôvodnenie na ocenenie: Ondrej Urban bol členom rady Zväzu vojakov SR - klub Sereď od roku 2011, od roku 2017 je predsedom klubu. Cieľom Zväzu vojakov SR je rozvíjanie branného vedomia mladých ľudí, posilňovanie vlasteneckej výchovy, udržiavanie vojenských tradícií národnooslobodzovacieho boja, druhov vojsk, útvarov a, pamiatok, profesijnej hrdosti, hrdosti na príslušnosť k OS SR organizovaním podujatí venovaných významným vojenským udalostiam, prezentovaním vojenskej histórie, organizovaním vzdelávacích, propagačných, kultúrnych, historických, športových alebo spoločenských akcií. Vojenskú históriu regiónu prezentuje príspevkami v regionálnej tlači: v SN, Galantský a Šaliansky žurnál, SZPB Bojovník. Vo februári 2020 pripravil prednášku o účasti občanov Šintavy na bojoch v 1.svetovej vojne v rakúsko-uhorskej armáde a československých légiách a v auguste 2020 v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi výstavu pod názvom "História Ženijného vojska v Seredi," pre členov Centra pre seniorov v Seredi pripravil v roku 2022 a 2023 prednášky o priebehu SNP v meste Sereď. Pre členov Zväzu vojakov SR, ale aj Centra pre seniorov a Slovenského zväzu telesne postihnutých pripravuje každoročne tematické zájazdy do Múzea SNP v Banskej Bystrici v roku 2019, na tradičný jarmok v Štúrove v roku 2022 alebo v roku 2018 do Vojenského múzea vo Viedni. V máji 2023 sa podieľal s vedúcou Mestského múzea na prednáške o histórii rodu Tolvayovcov a v septembri 2023 prispel svojou prednáškou· o histórii vojenských športových klubov v Seredi k medzinárodnej konferencii Štátneho archívu v Šali „V zdravom tele zdravý duch. Šport v dejinách regiónu". Venuje sa aj oblasti sociálnych a občianskych práv vojakov. Bol vedúcim pracovnej skupiny na prípravu dokumentov a výsledkov z medzinárodnej konferencie na tému: „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka", ktorú Zväz vojakov SR zorganizoval v Tatranských zruboch. Za svoju činnosť bol vyznamenaný Pamätnou medailou ministra obrany SR III. a II. stupňa, Pamätnou medailou k 25. výročiu vzniku OS SR, medailou Hviezda ZV SR, Pamätnou medailou k 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny, Pamätnou medailou k 30. výročiu Ozbrojených síl SR. Primátor mesta Sereď mu venoval pamätný odznak pri príležitosti odhalenia sochy legionára v Seredi. Od roku 2013 je tiež členom riadiaceho výboru občianskeho združenia UN Veteran Slovakia, ktoré v Seredi založil plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD. Cieľom združenia je rozvíjať hrdosť na tradície účasti v mierových misiách OSN a upevňovať novodobé tradície. V tejto organizácii sa podieľa na organizovaní streleckých súťaží, každoročného futbalového turnaja a branných dní v detských táboroch a školách, ako bolo napríklad Branné dopoludnie v Šintave 24. júna 2022 . Za svoju činnosť vo veteránskom hnutí bol ocenený ministrom obrany SR udelením Pamätného kríža vojnového veterána, pamätného odznaku Sdružení válečných veteránu ČR a Radom za zásluhy a budovanie mieru občianskeho združenia UN Veteran Slovakia v Seredi. V súčasnosti pracuje na výskume v oblasti vojenských dejín Serede a okolia a na príprave publikácie o vojenských útvaroch v Seredi.
 
LY DANCE UNITED - tanečná skupina
Navrhovateľmi ocenenia boli: rodičia tanečníkov a tanečníčok v zastúpení Veroniky Drábikovej
 
Zdôvodnenie na ocenenie: Všetky skupiny trénujú dva krát týždenne, zúčastňujú sa workshopov a sústredení, aby ich výkony boli čo najlepšie. Do tanca vkladajú celé svoje telo, dušu i srdce, čo vidieť na úspechoch, ktoré dosahujú. Mesto Sereď reprezentujú na vysokej úrovni, z každej súťaže, na ktorej sa zúčastnia si privezú minimálne jednu trofej a robia nášmu mestu dobré meno na Slovensku i v Európe. Momentálne tanečníci a tanečníčky tancujú v piatich tanečných skupinách- prípravka, deti 1, deti 2, juniori a mládež. Nakoľko prípravka začala trénovať len tento školský rok 2023/2024, návrh bol oceniť skupiny deti l , deti 2, juniori a mládež, ktoré tancujú už viacero sezón a dosiahli nasledovné úspechy:
 
Rok 2023
Účasť na slovenských a zahraničných súťažiach: 1 .miesto- 18x, 2. miesto- 5x, 3.miesto- 5x
 
Postup na finále Európskeho pohára Siofók:
1. miesto- kategória deti fomácie open production
1. miesto- kategória deti formácie hip hop
2. miesto- kategória deti fomácie hip hop
1. miesto kategória mládež skupiny hip hope
• účasť v televíznej show CS má talent 2023 a postup do finále
 
Rok 2022
Po dvojročnej pandemickej prestávke tanečná skupina absolvovala všetky dostupné slovenské tanečné súťaže, z ktorých si priniesli: 1.miesto- 4x, 2.miesto- 4x, 3 .miesto- 2x
Finále Európskeho pohára Siofók- Maďarsko: 2.miesto- kategória deti formácie hip hop, 3. miesto- kategória deti formácie hip hop
 
Rok 2020 a 2021
Vzhľadom k situácii Covid 19 bola vykonávaná len tréningovú činnosť; workshopy a letné sústredenie.
 
Rok 2019
Účasť na celoslovenských a zahraničných súťažiach: 1 .miesto- 17x, 2.miesto- 5x, 3.miesto- 5x
Európsky pohár Balatonfilred Maďarsko: 2.miesto- juniori formácie hip hop, 1. miesto- deti formácie hip hop
 
Rok 2018
Účasť na celoslovenských súťažiach: 1.miesto- 22x, 2.miesto- 12x, 3 .miesto-8x
 
Rok 2017
Účasť na celoslovenských a zahraničných súťažiach: 1. miesto- 11x, 2.miesto- 12x. 3. miesto- 5x
Majstrovstvá Európy Budapešť: 1. miesto- kategória juniori formácie hip hop, 2. miesto - kategória deti formácie hip hop
Majstrovstvá sveta Pécs: 1.miesto kategória mládež small group hip hop
Ocenenie mesta Sereď - Pamätný list za vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu mesta v školskom roku 2016/2017
 
 
Poslanci schválili občanov a kolektívy na ocenenie