Mimoplánované MsZ o vyhlásení dňa voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď bude 26. septembra

Mestské zastupiteľstvo     Mesto Sereď