Mesto rozšírilo lokality pre trhových predajcov, prínos majú pocítiť aj organizátori podujatí

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Čerstvou novelou nariadenia mesta sú doplnené lokality, kde je umožnené predávať výrobky, či poskytovať služby v rámci organizovaných podujatí. Sereď týmto krokom vyšla v ústrety reálnym potrebám, s ktorými sa v praxi stretáva.
 
Na programe dnešného rokovania mestského zastupiteľstva bol aj bod o spoplatňovaní záberov verejného priestranstva v súvislosti s predajom. Jedná sa o dočasné predajné miesta, aké poznáte napríklad pri hodových slávnostiach, jednorazových kultúrnych, spoločenských, či športových podujatiach. „V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú doplnené konkrétne miesta Námestie slobody (malý park), Športová ulica (spevnená plocha pred vstupom do areálu futbalového štadióna) a verejný chodník pri kaplnke na Šulekovskej ulici. Týmto krokom dávame do súladu platné predpisy mesta s potrebami, ktoré vyplývajú z praxe. Tieto tri známe lokality sú aj v čase mimo mestských podujatí vyhľadávané predajcami občerstvenia, či výrobkov a doteraz sme im nemohli udeľovať súhlasy k predaju,“ objasnila vedúca právneho oddelenia mesta Sereď Daniela Vargová a dodala, že doteraz bolo reálnym problémom prizvať akéhokoľvek predajcu, ak sa jednalo o malé podujatie, ktoré si chcelo zorganizovať napríklad akékoľvek mestské občianske združenie, či športovci.
 
Schválením novely všeobecne záväzného nariadenia sa teda v Seredi otvorili nové možnosti pre organizovanie aj menších podujatí vo verejnom priestranstve a to aj za prítomnosti predajcov, ktorí dokážu poskytnúť podujatiam kvalitnejšie zázemie.