TITULKA Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Osveta triedenia a zľavy na poplatkoch za smeti by pomohli, myslí si Anton Dúbravec
Bystrík Horváth: Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zmesový odpad
Odmalička vediem deti k separovaniu odpadov a k čistote prírody, hovorí Pavlína Karmažínová
S riešením odpadov musíme začať každý od seba, pripomína Marek Tóth
Váženie smetí by zvýšilo záujem o separovanie, myslí si Ondrej Kurbel
Róbert Kráľ: V zásade odmietam kupovať balenú vodu
Rozhovor s poslancom Pavlom Kurbelom
Separovanie v meste by sme vylepšili uzamykateľnými stojiskami s vlastným kódom, myslí si Edita Červeňová
Podľa miery vyseparovaného odpadu platíme poplatky, upozorňuje Mária Fačkovcová
Na separovaní mi vadí jedine frflanie mojich detí, hovorí Norbert Kalinai
Slávka Kramárová: Ak sa neposnažíme, náklady mesta na odpady budú vysoko stúpať
Paušálne poplatky za smeti nie sú motiváciou, hovorí Dušan Irsák
Odpovede primátora mesta na interpelácie poslancov z MsZ 18.02.2021
Ospravedlnenie PhDr. Michala Hanusa
Poslanci zvolili nových prísediacich na súde
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi – odvolanie
Ďalšiemu poslancovi zanikol poslanecký mandát. Na jeho miesto nastupuje náhradník.
Pozemok v lokalite Malý Háj
Po zániku poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nová poslankyňa
Plastový odpad v Malom Háji - reakcia na primátorovu odpoveď
Dianie v Malom Háji nie je poslancom ľahostajné
Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva   v roku 2020
Odpovede na interpelácie podané na rokovaní  MsZ dňa 12. 11. 2020
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v septembri
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ  prednesené 28.4.2020.
Reakcia poslancov MsZ na článok primátora mesta zo dňa 22.04.2020.
Odpoveď primátora mesta na stanovisko niektorých poslancov MsZ.
Výzva primátorovi mesta na vetovanie uznesenia schváleného na MsZ 13.2.2020.
Stanovisko niektorých poslancov MsZ v Seredi.
Výzva č. 2 primátorovi mesta
Výzva primátorovi mesta
2 / 3