Po uvoľnení poslaneckého mandátu nastúpil do funkcie nový poslanec. Zvolená bola aj nová predsedníčka legislatívno – právnej komisie

Po uvoľnení poslaneckého mandátu nastúpil do funkcie nový poslanec. Zvolená bola aj nová predsedníčka legislatívno – právnej komisie

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Dňa 15.11.2023 sa JUdr. Miloš Klenovič písomne vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi. Dôvodom bol jeho nástup do pozície hlavného kontrolóra mesta Sereď, kedy táto funkcia nie je zlúčiteľná s funkciou poslanca.
 
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom mandát zanikol.
 
Výkonom funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi vo volebnom obvode č. 2 sa zložením predpísaného sľubu od 16.11.2023 ujal:
 
Mgr. Lukáš Sojka
nezávislý kandidát
 
Podľa výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 29. októbra 2022 získal vo volebnom obvode č. 2 celkom 371 hlasov.
 
JUDr. Miloš Klenovič sa zároveň vzdal funkcie predsedu Legislatívno – právnej komisie. Poslanci verejným hlasovaním rozhodli nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov ( za: 9, proti: 3, zdržalo: 5), že novou predsedníčkou sa stala:
 
JUDr. Edita Červeňová
 
 
 
Po uvoľnení poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nový poslanec. Volený bol aj nový predseda legislatívno – právnej komisie