Opäť úspešné Gymnázium Vojtecha Mihálika

Školstvo a vzdelávanie     RNDr. Viera Tkáčová, riaditeľka školy    
V januári 2023 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) nové rebríčky základných a stredných škôl SR. Rebríčky škôl nehodnotia kvalitu školy, ale informujú verejnosť o výsledkoch žiakov vo vybraných oblastiach: maturita, pridaná hodnota z predmetu slovenský jazyk a literatúra (t. j. aké vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom), nezamestnanosť absolventov, prijímanie na vysoké školy v SR, mimoriadne výsledky žiakov (úspechy v celoštátnych a medzinárodných kolách súťaží) a výsledky inšpekcie.
 
INEKO zverejňuje rebríčky škôl od školského roku 2011/2012. Hodnotenie škôl v danom školskom roku odráža dosiahnuté výsledky žiakov vždy za predchádzajúce 4 roky. Je to teda hodnotenie za dlhší časový úsek, než je uvedené v príslušnom rebríčku. Naša škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, bola každoročne vyhodnotená medzi šiestimi najlepšími gymnáziami v TTSK. Tento rok sme medzi gymnáziami v kraji obsadili 4. miesto a v rámci celého Slovenska 27. miesto s celkovým hodnotením „škola s výbornými výsledkami žiakov“. Teší nás, že naši žiaci dlhodobo dosahujú výsledky porovnateľné s výsledkami žiakov z najväčších gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
 
Ďakujem všetkým študentom aj pedagógom, ktorí sa podieľali na dosiahnutí výborného hodnotenia školy.