Slavomír Haberajter zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi sa stal jedným z 10 finalistov ocenenia „Učiteľská osobnosť roka 2023“

Slavomír Haberajter zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi sa stal jedným z 10 finalistov ocenenia „Učiteľská osobnosť roka 2023“

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Tohtoročné ocenenie "Učiteľ Slovenska“ sa pomaly blíži do finále, už poznáme aj TOP 10 výnimočných pedagógov a pedagogičiek. Za rok 2023 sa tu umiestnili 2 muži a 8 žien, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky na poli vzdelávania.
 
Titul Učiteľská osobnosť Slovenska udeľuje nezisková organizácia Živica najinšpiratívnejším pedagógom základných a stredných škôl na Slovensku. V januári odborná porota vybrala zo 149 prihlásených pedagógov TOP tridsiatich finalistov a najnovšie bola zverejnená finálová desiatka, kam sa prebojoval aj seredský pedagóg Slavomír Haberajter zo ZŠ J. Fándlyho.
 
Medzi TOP 10 učiteľmi je aj rodená Seredčanka Zuzana Hornáčková, ktorá pôsobí na ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice.
 
Rozhovor so S. Haberajterom o jeho začiatkoch na škole, o zákulisí učiteľského povolania, o metódach vyučovania a čo by na škole zmenil si môžete prečítať v jednom z našich predchádzajúcich článkoch kliknutím na odkaz: ROZHOVOR
 
Slavomír Haberajter zo ZŠ J. Fándlyho absolvoval bakalárske aj magisterské štúdium na Filozofickej fa- kulte Západočeskej univerzity v Plzni, kde aj začal s výučbou histórie. Absolvoval študijné a pracovné pobyty v USA, Maroku, Iráne, Holandsku či Iraku, kde zlepšoval svoju odbornosť a jazykovú vybavenosť, aby mohol aj na základe vlastných skúseností odovzdávať žiakom zaujímavé a prínosné informácie. V súčasnosti pracuje na získaní doktorátu z pedagogiky. Od šk. roku 2020/21 pôsobí na ZŠ J. Fándlyho v Seredi. V marci 2022 bol ocenený mestom Sereď za mimoriadne zásluhy ako aj vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v kategórii PEDAGÓG II. STUPŇA.
 
foto:https://ucitelskaosobnost.sk/
 
 
Slavomír Haberajter zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi sa stal jedným z 10 finalistov ocenenia „Učiteľská osobnosť roka 2023“