Prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá sa blížia

Prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá sa blížia

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
V Seredi sídlia dve stredné školy - Gymnázium Vojtecha Mihálika a Obchodnú akadémiu. Ich zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Prijímacie skúšky na obe školy sa budú tento rok konať v dvoch termínoch - 02. mája a 06. mája 2024, so začiatkom od 8:00 hod.
 
Výsledky skúšok budú zverejnené 17.5. 2024. Rodičia majú do 22.5.2024 povinnosť písomne potvrdiť nastúpenie na jednu vybranú školu. Následne do 5 prac. dní riaditeľ školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí a odošle ho uchádzačovi. V prípade, ak žiak nebol na prijímacích skúškach úspešný, môže sa zákonný zástupca uchádzača v lehote do 5 dní odvolať.
 
V školskom roku 2024/25 prijme OA celkom 55 žiakov. Gymnázium prijme 22 žiakov na štvorročný a 20 žiakov na osemročný vzdelávací program.
 
Momentálne na OA študuje 179 žiakov a vzdeláva ich 17-členný pedagogický zbor. Na gymnáziu študuje 227 žiakov a vzdeláva ich 20 pedagógov.
Prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá sa blížia