S KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žije

S KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žije

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. M. Báťová    
Ak by sme mali slovami vyjadriť čo základnú ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi vystihuje, tak to bude práve to, že je v neustálom pohybe smerom k pozitívnej zmene. Vďaka nasadeniu  pedagogických zamestnancov  realizuje akcie zamerané na rozvoj a spoluprácu nie len žiakov, ale aj rodičov a kolegov z partnerských škôl.
Naša škola otvorene pozýva do spolupráce rodičov svojich žiakov a realizuje pre nich viaceré aktivity.  V  sobotu 20.4.2024 v spolupráci s občianskym združením Rodič ľavou zadnou sme zorganizovali konferenciu pre rodičov pod názvom  S KOMENSKOU idem správnym smerom.
Byť rodičom v dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi náročné. Deti dnešnej generácie sa výrazne odlišujú od tých, ktorými sme boli my kedysi. Líšia sa nielen vekom, pohľadom na svet, spôsobom komunikácie, potrebami, ale aj prístupom k sebe a okoliu.
Cieľom konferencie bolo priniesť rodičom  praktické rady, ako zvládať emócie svojich detí, naučiť sa s nimi komunikovať a prispieť tak k zdravému vývinu dieťaťa a zdravým vzťahom v rodine.
Celé dopoludnie bolo realizované  formou zážitkového učenia v oblasti výchovy a rodičovstva čo prinieslo pozitívne ohlasy zúčastnených. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník konferencie pre rodičov.
 
foto: ZŠ J. A. Komenského
S KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žijeS KOMENSKOU idem správnym smerom – škola, v ktorej to žije