Trnavská župa ocenila výhercov súťaže "Vráťme knihy do škôl". Medzi víťazmi sa umiestnila aj 6-ročná Julka zo Serede

Trnavská župa ocenila výhercov súťaže "Vráťme knihy do škôl". Medzi víťazmi sa umiestnila aj 6-ročná Julka zo Serede

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Od 15. februára do 1. apríla 2024 sa mohli materské, základné a stredné školy na celom Slovensku zapojiť do 12. ročníka čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Jej cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o čítanie kníh a tvorivé písanie ako dôležitého prostriedku osobnostného rozvoja. Podmienkou účasti v súťaži bolo prečítať aspoň jednu knihu podľa vlastného výberu a následne v prípade materských škôl nakresliť obrázok, v prípade žiakov I. stupňa základných škôl nakresliť obrázok alebo napísať text a v prípade žiakov II. stupňa základných škôl či stredných škôl zaslať text, v ktorom súťažiaci popíše, prečo si konkrétnu knihu zvolil a čo mu jej prečítanie prinieslo.
 
Trnavská župa sa do celoslovenského projektu zapojila prvýkrát, aby u detí a mládeže prehĺbila lásku ku knihám. Z 30 škôl sa do súťaže zapojilo 230 detí, čo poukázalo viditeľný záujem mladých o literatúru. Z doručených príspevkov sa víťazi pre jednotlivé kategórie určili žrebovaním, pričom sa každá kategória hodnotila samostatne. Slávnostné vyhlásenie víťazov z Trnavského kraja a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 25. apríla v priestoroch Spojenej školy Jána Bottu 31, Trnava. Ceny výhercom odovzdal  župan Jozef Viskupič.
 
Do súťaže sa aktívne zapojila aj Materská škola D.Štúra - B, Sereď. Učiteľka Adriana Bašová zvolila postup, kde čítala deťom rozprávky a nechala ich, aby načrtnutý príbeh vyjadrili vlastnou kresbou. Jednému z malých umelcov sa napokon podarilo v súťaži uspieť. 
 
V kategórii materských škôl si ocenenie prevzala malá, talentovaná Júlia Kolláriková  zo Serede. Je to jasný dôkaz, že aj najmladšia generácia má svoje miesto na literárnej scéne. Julke srdečne blahoželáme!
 
Konečné výsledky:
 
Materské školy:
 
Júlia Kolláriková – MŠ D. Štúra Sereď
Jasmína Šemelaková – MŠ Pramienok Koplotovce
Monika Bolečková – MŠ Murgašova 13, Trnava
 
Základné školy:
Michal Kišš – ZŠ s MŠ Zemianske Sady
Alex Štěrbo – ZŠ s MŠ Dolné Zelenice
Lea Jaborníková – ZŠ Školská 2, Holíč
 
Stredné školy:
Andrej Ruchovanský – Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
Richard Janáč – Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
Jakub Chovanec – SOŠ technická Piešťany
 
Knižný anjel:
Andrea Krajinčáková – ZŠ s MŠ Zemianske Sady (pani učiteľka)
 
Najaktívnejšia škola:
ZŠ Školská 2, Holíč
Trnavská župa ocenila výhercov súťaže Trnavská župa ocenila výhercov súťaže Trnavská župa ocenila výhercov súťaže Trnavská župa ocenila výhercov súťaže Trnavská župa ocenila výhercov súťaže Trnavská župa ocenila výhercov súťaže