TITULKA Školstvo a vzdelávanie

Školstvo a vzdelávanie

Letný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského – 2. turnus
Obchodná akadémia – dištančne, prezenčne, zážitkovo, interaktívne, kreatívne, humánne aj duálne
Letný tábor na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi - prvý turnus
Zmeny v poskytovaní dotácie na stavu, alebo Kto bude mať nárok na obedy  zadarmo
II. miesto na Detskej atletickej súťaži P-T-S
Žiaci ZŠ Fándlyho sa zúčastnili krajského kola Čokoládovej tretry
Magické knižné hody - Príslovia, porekadlá, pranostiky úslovia
Materské školy nabiehajú na prázdninový režim
Škôlkarska olympiáda 2021
Hasiči z DHZ Gáň v MŠ Podzámska
Skončil školský rok 2020/2021 a začali prázdniny
Oceňovanie žiakov a študentov
Škôlkárska Tangramiáda
Magické knižné hody - pranostiky na júl
Sen sa stane skutočnosťou
Magické knižné hody – sviatky leta
Návšteva v školskej knižnici
Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov
Šantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa Komenského
Rozlúčka s maturantmi
Medzinárodná konferencia projektu NOE Erasmus+ na GVMS
Internetová bezpečnosť
Máj lásky čas
Magické knižné hody - pranostiky na jún
Beseda so spisovateľkou
Dotyky s umením. Pozvánka na výstavu žiackych výtvarných prác
Neprestaňme hrať a spievať
Pomôžte škole získať zdarma ovocie a zeleninu na celý školský rok
Musíme si pomáhať
Magické knižné hody
Vyhlásenie prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy
Naša
1 / 9