Medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading)

Medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading)

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Jana Fogelová    
S mottom „Čítajte. Vzdelávajte sa. Rozvíjajte sa“ naša škola vstúpila a stala sa koordinátorom medzinárodného projektu LIRE, ktorý úspešne zahájil svoju činnosť v septembri roku 2020, a to aj vďaka finančnej podpore programu Erasmus +.
            Tento medzinárodný projekt partnerov zo Slovenska, Čiech a Poľska je realizovaný na podporu výučby anglického jazyka na prvom aj druhom stupni základných škôl. Vďaka spolupráci s vydavateľstvom RAABE má naša škola, rovnako ako jej partnerské základné školy v Čechách a Poľsku, už hodný kus práce za sebou.
V septembri a začiatkom decembra tohto roku sa konali prvé partnerské stretnutia v online priestore. Za bohatej účasti základných škôl v Lodzi, v Tišnove, nakladateľstva Raabe, a Univerzít v Prešove, Brne a Lodzi sa nám podarilo rozdeliť si čiastkové  úlohy, ktorých súčasťou bolo aj uskutočnenie dotazníkov na jednotlivých školách. Do projektu na našej škole sú zapojení učitelia anglického jazyka a žiaci z prvého stupňa a z druhého stupňa.
Vďaka dotazníkom, ktoré žiaci vyplnili, sme sa dozvedeli, či a ako na školách fungujú školské knižnice, či ich deti radi navštevujú, ako sa im páči ponuka knižiek v školských knižniciach a kníhkupectvám, o ich vzťahu k čítaniu, a tiež to, ktoré knižky by si na čítanie vybrali.
Táto časť je už úspešne za nami. Teraz nás čaká praktická časť, a to testovanie vybraných anglických čítaniek.
 Neľahkou úlohou boli poverené aj univerzity, ktoré majú pripraviť metodický materiál k čítankám.  Výzvou pre nás – učiteľov, ale aj žiakov bude naučiť sa s čítankami na hodinách anglického jazyka pracovať. Našim cieľom, ako aj cieľom celého projektu, je zvýšiť motiváciu žiakov k čítaniu v angličtine, čo je nie vždy jednoduché. Vďaka rozširujúcemu čítaniu by sme radi zlepšili aj komunikačnú úroveň žiakov v anglickom jazyku a tiež ich vzťah k cudziemu jazyku. Čaká nás náročná, ale myslím si, že zaujímavá práca, ktorá môže priniesť „bohatú úrodu.“ Držte nám palce, nech sú naše výsledky a výsledky vašich detí, čo najlepšie.
 
 
Viac sa o projekte LIRE dozviete priamo na jeho stránke https://projectlire.com/o-projekte/
Medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading)Medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading)Medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading)