TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

OZNAM - prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta SEREĎ  zo dňa 06.07.2021
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (3. časť)
Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie verejnosti
Oznam o odstávke vody
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.06.2021
Servis informácií z mesta: Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma odpady a cintorín)
Mestský úrad v Seredi bude dňa 18.06.2021 ZATVORENÝ!
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (O bytoch vo vlastníctve mesta)
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu na ul. Čepeňská
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (2. časť)
Nenechávajte bločky v nákupných vozíkoch, budete počuť v seredskom supermarkete
Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Organizačné oddelenie (+ aktualizácia)
Oprava komunikácie na Cukrovarskej: mesto dohodlo dočasné parkovanie
Informácie odboru prevencie kriminality MV SR v súvislosti s asistovaným sčítaním
Odpovede na interpelácie podané na rokovaní  MsZ dňa 22.04.2021
Asistované sčítanie prebieha od 3. 5. do 13. 6. 2021
Právne poradenstvo pokračuje
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - ulice: Šulekovská, Spádová, Novomestská, Vinárska, Vonkajší rad a Cukrovarská
Jarná  preventívna deratizácia
Skončilo samosčítanie obyvateľov. Zákonnú povinnosť si splnilo 87,09% Seredčanov.
Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup k sčítaniu obyvateľov.
Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď - testovanie 20.03.2021
Informácia o bytoch vo vlastníctve mesta Sereď
Mesto Sereď ponúka pomoc s nákupmi pozitívne testovaným osobám
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19    dňa 05.03.2021
Je známe konečné číslo sčítaných bytových jednotiek v Seredi
Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej
Krízový štáb mesta: Sme vyčerpaní, ale fandia nám. ROZHOVOR
PRIMÁTOR REAGUJE na ,,ospravedlnenie” - Ako to bolo celé s Michalom Hanusom?
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 07.02.2021
Blahoželanie k životnému jubileu
1 / 6