Informácie k evakuácii žiakov ZŠ po oznámení údajného uloženia výbušnín

Mestský úrad     mesto Sereď    
Na základných školách v Seredi boli prijaté oznámenia o údajom uložení výbušnín v priestoroch škôl.
 
Žiaci už sú z budov evakuovaní.
 
Základná škola Jana Amosa Komenského, Základná škola Juraja Fándlyho a Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda dnes z uvedeného dôvodu prerušujú vyučovanie, v prevádzke nebudú ani školské jedálne,  školské kluby detí a centrá voľného času. 
 
Žiaci budú presunutí do náhradných priestorov, kde si ich budú môcť zákonní zástupcovia vyzdvihnúť.
 
Žiaci I. stupňa základnej školy Juraja Fándlyho sú evakuovaní do estrádnej sály Domu kultúry (Školská ulica).
Žiaci I. stupňa základnej školy Jana Amosa Komenského sú evakuovaní v športovej hale Sokolovňa (ŠH A. Kudelu vedľa RK kostola).
Žiaci Cirkevnej základnej školy sú evakuovaní v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi (Školská ulica).
 
Vyzývame zákonných zástupcov, aby sledovali aktuálne informácie na EDUPAGEi príslušnej školy.