Sereď získala významné ocenenie za prácu s mládežou

Sereď získala významné ocenenie za prácu s mládežou

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V piatom ročníku ocenenia, ktoré zviditeľňuje hodnoty aktívneho občianstva a participácie, si v Trnave prebralo ocenenie 29 osobností v šiestich kategóriách. Sereď sa pozitívne zviditeľnila, keď v kategórii Mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži získala hlavnú cenu! Ocenenie je znakom, že si novo-navrhnutú cestu samosprávy k svojej mládeži všimli a pozitívne vnímajú aj za hranicami nášho mesta.  
 
Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a oceniť výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska. Sereď sa za ostatný rok zamerala na mladých. „Aj vďaka viacerým zmenám v organizačnej štruktúre mestského úradu sa podarilo zreálniť myšlienku vytvorenia novej pracovnej pozície, ktorá priamo tvorí a pozitívne formuje program mládeže v našom meste. Vznikla séria podujatí pre mládež Športové štvrtky, vznikol nový Mládežnícky parlament, vďaka získaniu externých zdrojov budujeme aj nové priestranstvá pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže, čo si, myslím, všimla aj hodnotiaca porota. Teší ma tento úspech a je pre našu tímovú prácu veľkým zadosťučinením a povzbudením pokračovať,“ uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel. Za mesto Sereď ocenenie prevzala viceprimátorka Mária Fačkovcová a koordinátor pre prácu s mládežou Marek Čulaga.
 
„Mali sme česť prejaviť uznanie a pozornosť nevšedným osobnostiam, ktoré sa rozhodli robiť svet v miestnych komunitách krajším a bohatším. Do každého kúta slovenskej krajiny posielame ocenením motiváciu a príklady dobrej praxe - ak človek chce, všetko sa dá,“ uviedol na stránke Asociácie krajských rád mládeže jej predseda, Tibor Iró.
 
Ďalšími laureátmi sa stali:
v kategórii Aktívny mládežník Lukáš Švaňa z Kysuckého Nového Mesta, v kategórii aktívny občan si hlavné ocenenie odniesol Štefan Beláň z Dubnice nad Váhom, v kategórií TOP líder samosprávy hlavnú cenu získal Marcel Filaga, primátor mesta Šurany a poslanec Nitrianskej VÚC, v kategórii TOP projekt hlavnú cenu získala iniciatíva Dobrovoľníci deťom, v kategórii Top subjekt, neformálna skupina získala hlavnú cenu Mládež v Kátlovciach.
 
Ocenenie získali aj ďalšie osobnosti a subjekty:
V kategórii Aktívny mládežník Jakub Naňák - predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, František Brezo - mládežnícky delegát Slovenska v Kongrese lokálnych a regionálnych samospráv Rady Európy, Radoslav Blaško - predseda Študentského parlamentu Košického kraja, Darya Liutkevich - členka Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja, Sofia Michňáková - koordinátorka Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja, Martin Sedlák - člen mládežníckeho parlamentu mesta Nitra, Tadeáš Petrášek - člen celoslovenskej revíznej rady Federácie skautov Európy, Andrea Martinková - členka organizácie Future Generation Europe.
 
V kategórii Aktívny občan Karina Grobarčíková - koordinátorka aktivít rodinného centra Drobček, Alena Strýčková - riaditeľka Centra voľného času v Púchove, Karin Ternovszká – vedúca Tekovskej knižnice v Leviciach.
 
V kategórii Top líder samosprávy Marek Bajči - poslanec obecného zastupiteľstva v Žaškove, Irena Kováčiková - poslankyňa mestského zastupiteľstva v Púchove, Miloš Čobrda - starosta obce Hlboké.
 
V kategórii Obec / mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži mesto Nové Zámky a obec Košeca.
 
V kategórii TOP Projekt Živý priestor v Námestove, Čas pre seniorov, Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS, Mini Erazmus.
 
V kategórii Top subjekt, neformálna skupina Rada Zábiedovskej Mládeže, Mládežnícky parlament mesta Púchov, Školský parlament pri Gymnáziu, Golianova 68 Nitra.
 
Ceny udeľovala Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci Odborom mládeže a prierezových tém Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
 
foto: akram
Sereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežouSereď získala významné ocenenie za prácu s mládežou