Memorandum o spolupráci mesta a mládežníkov

Memorandum o spolupráci mesta a mládežníkov

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V piatok 19. apríla bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi mestom Sereď a mládežníckym parlamentom – Nová Sereď. Dokument je oficiálnym potvrdením obojstrannej snahy o skvalitňovanie života mladých ľudí v Seredi.
 
Hlavnými cieľmi mládežníckeho parlamentu bude ochrana a podpora práv detí a mládeže v meste Sereď, aktivizácia mladých ľudí od 13 do 30 rokov žijúcich alebo pôsobiacich v meste Sereď a spolupráca so samosprávou, mestským zastupiteľstvom a s inými organizáciami pracujúcimi s mládežou. „Podpísanie spolupráce s mládežníckym parlamentom považujem za významný krok a dôležitý posun v oblasti participácie v Seredi. Práve mladí vnášajú do miest nové nápady a život. Ich názory, návrhy a potreby musíme počúvať a rešpektovať. Parlament si vymedzil povinnosti ako napríklad participácia na príprave budúcich dokumentov a zámerov v oblasti práce s mládežou. Na základe podpísaného memoranda sa budú so mnou pravidelne stretávať,  budú tlmočiť požiadavky mladých, ale i sprostredkovávať dôležité informácie o verejnom živote svojim vrstovníkom,“ vysvetlil primátor Serede Ondrej Kurbel.
Úlohou mesta bude zasa ponúkať svoje kapacity pre spoluprácu s mládežníckym parlamentom a bude dbať na plnenie cieľov z koncepcie práce s mládežou, ktorá práve na meste vzniká.
 
Slávnostného podpisovania v obradnej sieni Mestského úradu sa zúčastnili všetky školy, zástupcovia a zástupkyne z ďalších organizácií, ktoré pracujú s mládežou, vedenie mesta Sereď a aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltmann. „Stretla sa úžasná a obrovská skupina ľudí, ktorá chce spolupracovať a tvoriť lepšie mesto, lepší kraj, lepšie prostredie pre mladých ľudí. Tešíme sa na všetky ďalšie kroky, ktoré máme pred sebou,“ uviedla Miroslava Sabová Dudášová, mestská poslankyňa a zároveň predsedníčka KC PRIESTOR, ktoré koordinuje novovzniknutý mládežnícky parlament. Nová Sereď, mládežnícky parlament mesta Sereď, je výsledkom projektu Angažovaná Sereď, ktorý realizuje KC PRIESTOR a ktorý je spolufinancovaný európskym programom Erasmus Plus. Aktivity pre mládež finančne podporilo aj mesto Sereď v rámci dotačného programu Mládež.
 
foto: Stano Klačanský
Memorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkovMemorandum o spolupráci mesta a mládežníkov