Primátor Kurbel rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Chomom o ďalšom vývoji problematiky uzatvoreného mosta v Seredi

Primátor Kurbel rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Chomom o ďalšom vývoji problematiky uzatvoreného mosta v Seredi

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma sa dnes stretol s vedením mesta Sereď. Na stole bola opätovne otázka riešenia uzatvoreného mosta.
 
Od mája minulého roka trápi Sereď uzatvorená komunikácia ponad železnicu. V septembri 2023 sa na ňu mohli vrátiť aspoň peší a cyklisti a bola obnovená železničná doprava na trati popod most. Automobilová doprava má však stále zákaz, a tak obyvatelia i dochádzajúci za prácou, či záchranné zložky, musia využívať 9-kilometrovú obchádzku po rýchlostnej ceste R1.
 
Na pracovné stretnutie k tejto téme prijal pozvanie primátora Ondreja Kurbela nový štátny tajomník Ministerstva dopravy SR, Ing. Igor Choma, ako aj zástupcovia 91. ženijného pluku v Seredi. Na pôde mestského úradu sa informoval o aktuálnom stave tejto problematiky a boli mu poskytnuté komplexné informácie o celom probléme s mostom, až do dnešného dňa. Choma s Kurbelom zhodnotili všetky možné alternatívy riešení, ktoré dnes mesto Sereď má, ako aj ich ekonomické dopady, časovú náročnosť a celkovú efektivitu.
 
Zo svojej pozície štátny tajomník deklaroval nielen súčinnosť, ale aj personálnu zaangažovanosť pri pomoci mestu Sereď s cieľom čím skôr umožniť prepojenie dvoch odrezaných častí Serede pre automobilovú dopravu.
 
Okrem problematiky uzatvoreného mosta dostal štátny tajomník informácie aj o iných témach, ktoré rezonujú v našom meste a ktoré viac či menej súvisia s dopravou. 
 
foto: autor
foto: Primátor Ondrej Kurbel (vpravo) rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Igorom Chomom (vľavo). 
Primátor Ondrej Kurbel (vpravo) rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Igorom Chomom (vľavo). Primátor Kurbel rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Chomom o ďalšom vývoji problematiky uzatvoreného mosta v SerediPrimátor Kurbel rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Chomom o ďalšom vývoji problematiky uzatvoreného mosta v Seredi