Pracovná ponuka: Referent referátu spoločenských služieb

Mestský úrad     Personálny referát mesta Sereď    
Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu referent referátu spoločenských služieb. 
Pracovná ponuka TU.