TITULKA Mestský úrad

Mestský úrad

RTV Krea: V Seredi čistia sídliská a prírodu, ZŠ J. Fándlyho zasa vyhlásila Týždeň Zeme
RTV Krea: Z kontroly vzišli viaceré porušenia
Mestský bytový podnik Sereď s r.o. získal Index daňovej spoľahlivosti ako
Ďalšia hromada nepravdivých  a skresľujúcich  údajov na stránke SOL
Právne poradenstvo obyvateľom mesta Sereď
RTV Krea: Pohrebisko na Kasárenskej ulici prechádza zmenami
Veľkonočné blahoželanie
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu na uliciach D. Štúra a Pažitná
Bezplatná právna pomoc pre občanov: poskytne ju Právnická fakulta v Trnave, 27. apríla
Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny.
Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu na ulici Železničná.
Do práce na bicykli – je čas na registráciu !
RTV Krea: V Seredi plánujú obnoviť ďalší vnútroblok, radnica podáva projekt na ministerstvo
Most ponad železnicu je v štádiu získavania povolenia k stavbe, nasledovať má verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby
Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.
Humanitárna pomoc zo Serede putovala do Ľvova. Primátor Martin Tomčányi ju osobne odviezol na hranice, kde si ju prevzali zástupcovia z Ľvova
Neplatíte za smeti? Pozor! Sereď vám už vie siahnuť na peniaze na vašom účte, v hre je aj zadržanie vodičáku
RTV Krea: V prípade potreby má Sereď k dispozícii priestory nocľahárne
Prerušenie dodávky pitnej vody na ul. D. Štúra, Čepeňská a Priemyselná
AKTUÁLNE: prerušená dodávka vody na Spádovej ulici, cisterna s pitnou vodou je pristavená pred budovou MsÚ
Štatistický úrad SR realizuje v roku 2022 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnosti a u jednotlivcov
V obci GÁŇ vyhlasujú voľbu hlavného kontrolóra.
AVATAR FEST 2022
Oznámenie ubytovávateľom ľudí z Ukrajiny - poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Staňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom podujatí organizovaných mestom Sereď
Zbierka pre obyvateľov Ukrajiny
Rozhovor  s primátorom Martinom Tomčányim a členmi krízového štábu – Miroslavom Račákom a Silviou Adamčíkovou na tému: vojnoví utečenci z Ukrajiny
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 31.03.2022
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 30.03.2022
Notifikácia - havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu
Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien
Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 07.03.2022
2 / 9