Výstava venovaná 70. výročiu založenia podniku Slovenské pečivárne

Výstava venovaná 70. výročiu založenia podniku Slovenské pečivárne

História     Iveta Tóthová    
 
Mestské múzeum v Seredi pripravilo v termíne od 3. októbra 2023 do 2. novembra 2023 výstavu venovanú k 70. výročiu založenia Pečivární v Seredi.  Partnermi boli I.D.C. Holding, a.s., Prevádzkareň Pečivárne v Seredi a súkromní zberatelia, prevažne z radov terajších i bývalých pracovníkov.
 
Vedúca múzea Mária Diková nám vysvetlila, čo bolo súčasťou výstavy: "Zo zbierky Mestského múzea v Seredi to boli napr. publikácia 30 ROKOV, Tridsať úspešných rokov n. p., Pečivárne v Seredi, ktorú vydalo vedenie podniku v auguste 1983 v Trnave. Ďalej bola vystavená kronika Pionierskeho domu v Seredi z rokov 1960 – 1961, v ktorej sú zápisy seredských pionierov, okrem iných aj z návštevy pečivárenskej továrne v Seredi spolu s nalepenými fotografiami a ochrannými známkami výrobkov. V ďalšej časti výstavy boli  prezentované fotografie a dokumenty zo zbierky múzea, kde sa nachádza súbor fotografií z výrobného podniku a fotografie zamestnancov, ktorí súťažili v seredskom kultúrnom dome v rámci súťaží BSP."
 
Návštevníci mohli počas jedného mesiaca vidieť na výstave ďalej fotografie z výroby,  skupín pracovníkov z výrobných liniek, výstrižky z novín a časopisov, brožúkry informujúce o sortimente trvanlivého pečiva. Zaujala aj kronika Zväzu žien pri n. p. Pečivárne v Seredi, katalógy výrobkov I.D.C. Holding a. s., Pečivární v Seredi a Figara v Trnave. "Zo súkromných zbierok sú vystavené fotografie zo schôdzí, slávností a brigád, odznaky a publikácie, ktoré poskytla Elena Števčíková, reklamné šálky s logami od Petra Kapoša a fotografie poskytla rodina Bilková - Ulehlová. Zo zbierky Milana Zindra je vystavená aj pôvodná tabuľa závodu Slovenské pečivárne z roku 1953,"  uviedla vedúca múzea.
 
Mestské múzeum k histórii podniku uvádza, že podľa zriaďovacej listiny, ktorú vydalo Ministerstvo potravinárskeho priemyslu 2. decembra 1952, vznikol v Seredi závod od 1. januára 1953 Slovenské pečivárny, národní podnik, so sídlom v Seredi, od 2. októbra 1953 mal už slovenský názov Slovenské pečivárne v Seredi. Závod pečivární umiestnili do objektu bývalej kostiarne na konci Cukrovarskej ulice. V rokoch 1962-1964 postavili nový pečivárenský závod  v Seredi na Trnavskej ceste. Celý podnik - starý závod na Cukrovarskej ulici a nový závod na Trnavskej ceste v Seredi  bol začlenený pod Průmysl trvanlivého pečiva so sídlom v Prahe. Podľa výmeru Ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo dňa 18. decembra 1968 vznikol už samostatný národný podnik – Pečivárne Sereď, vedený od 1. januára 1969. Podriadený bol odborovému riaditeľstvu Cukrovinky a Kávoviny Bratislava a neskôr pod Cukor-cukrovinky, Bratislava. V roku 1992 Pečivárne Sereď privatizovala spoločnosť, založená v Prahe -  I.D.C. s.r.o. (Investment Development Company), v roku 1997 sa transformovala na akciovú spoločnosť. V starom závode bola ukončená výroba  v apríli 1999 a presťahovaná bola do nového závodu na Trnavskej ceste. Prevádzkareň Pečivárne Sereď patrila už do korporácie I.D.C. Holding, a.s.
 
V roku 1970 bolo v závode zamestnaných okolo 680 zamestnancov. Vyrábali okolo 60 druhov trvanlivého pečiva, ktoré prostredníctvom Združenia potravinárskeho obchodu vyvážal nielen po celom Slovensku ale už aj do zahraničia. V súčasnosti je I.D.C. Holding, a.s. hrdým pokračovateľom výroby mnohých tradičných oblátok. V niekoľkých ročníkoch po sebe získali jeho výrobky ocenenie "Najdôveryhodnejšia značka v kategórii sušienky a oblátky". Do portfólia spoločnosti patria obľúbené Horalky či Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky alebo Kakaové rezy.
 
 
Výstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárneVýstava venovaná 70. výročiu od založenia podniku Slovenské pečivárne