Spomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúry

Spomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúry

História     Iveta Tóthová    
 
Do našich rúk sa nedávno dostal vzácny kúsok histórie – fotografický propagačný materiál mesta Sereď z roku 1987. Táto brožúra bola nepredajná, vydaná v náklade 10 000 kusov. Umožňuje nahliadnuť do života mesta spred 37 rokov, teda ešte za čias socializmu.
 
Brožúra  zachytáva rôzne aspekty mesta. Na snímkach môžeme vidieť napríklad vtedajší vzhľad Cukrovarskej ulice, základných škôl, nákupných centier či pamätníkov. Nájdeme tu aj zábery autokempingu, dopravného ihriska, hotela Hutník, ako aj starú a novú časť mestského úradu.
 
Autori brožúry nahliadli aj do miestnych závodov, z ktorých niektoré už dnes neexistujú. Fotografie autenticky zachytávajú každodenný život v obchodoch, triedach či v mestskom parku, čím ponúkajú pohľad na sociálnu a kultúrnu atmosféru tej doby.
 
Brožúru vydalo Vydavateľstvo ČSTK Pressfoto v Bratislave pre Mestský národný výbor v Seredi. Na jej zostavení a grafickej úprave sa podieľal Vladim Donner, snímky vyhotovili Emília Čeňková a Ivan Ondrejkovič.
 
Hoci nejde o dávne fotografie, nakoľko 37 rokov nie je veľa, mesto Sereď sa počas týchto rokov výrazne zmenilo. Pre tých, ktorí si pamätajú Sereď z čias, keď boli tieto fotografie zhotovené, je táto brožúra hotovou zbierkou spomienok.
 
Tento materiál odovzdáme do Múzea totality, ktoré sa nachádza na Trnavskej ulici. Bude slúžiť ako cenný artefakt, ktorý umožní návštevníkom nahliadnuť do každodenného života a architektúry mesta v ére socializmu.
 
 
Mestský národný výbor Sereď
 
Hotel Hutník s jedálenskou časťou
 
Detské dopravné ihrisko
 
Kubačov park na ul. D.Štúra
 
Obchodný dom Jednota
 
Predajne v obchodnom dome Jednota
 
Prístavba Mestského národného výboru Sereď
 
Autokemping
 
Nákupné centrum Progres s predajňou obuvi
 
Závod Niklová huta
 
Závod Kávoviny
 
Závod Pečivárne
 
ZIPP
 
Vinárske závody
 
Závod Novoplast
 
Paneláreň Pozemných stavieb Sereď
 
Závod Ľahkých stavebných hmôt -Pórobetón
 
Závod Milex
 
Pamätník Sovietskej armáde ( podľa vtedajšieho popisu )
 
Pamätník obetiam fašizmu ( podľa vtedajšieho popisu )
 
Základná škola na Komenského ulici a izba revolučných tradícií
 
Základná škola J. Fándlyho
 
Pisáreň Strednej ekonomickej školy
 
Cukrovarská ulica
 
Materská škola
 
Deti v mestskom parku
 
Pohľad na mesto
 
Spomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúrySpomienky na Sereď: fotografický pohľad do minulosti prostredníctvom propagačnej brožúry