Sereď sa pred 75. rokmi stala sídlom okresu

Sereď sa pred 75. rokmi stala sídlom okresu

História     Mgr. arch. Rastislav Petrovič    
Po tom, ako vo februári 1948 prevzali komunisti moc v Československu, začali reorganizovať všetky oblasti života v štáte. Na základe reorganizácie štátnej správy spravovanej prostredníctvom okresných národných výborov sa pred 75. rokmi od 1. februára 1949 stala Sereď sídlom okresu v novovzniknutom Bratislavskom kraji.
 
Do okresu Sereď pričlenili obce z okresu Galanta: Dolná Streda, Hoste, Sereď, Váhovce a o rok neskôr aj Abrahám; z okresu Trnava: Horný Čepeň, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Šúrovce, Valtov Šúr a Vlčkovce; z okresu Hlohovec: Dvorníky, Malý Báb, Pusté Sady, Rumanová, Šalgočka, Veľký Báb a Zemianske Sady; a z okresu Šaľa: Pata, Šintava a Šoporňa.
 
Okresný národný výbor (ONV) umiestnili do zoštátneného kaštieľa Juraja Ohrensteina. V kaštieli sídlil aj Ľudový súd v Seredi. Predtým odtiaľ deložovali 11 rodín, ktoré tam vtedy žili. Kaštieľ nebol na novú funkciu pripravený, a tak ho počas troch rokov prestavali. Z reprezentatívneho šľachtického sídla urobili kancelársku budovu. Prestavbou zmenili nielen pôvodnú dispozíciu kaštieľa, ale aj výraz fasád. Zničili veľa z pôvodných prvkov budovy, napr. kachle z rôznych historických období. Zbúrali exteriérové schodisko, hlavné schodisko a hlavný vstup do kaštieľa, terasu pred bastiónom, priečkami zmenšili pôvodné sály a salóny. Iba najväčšiu sálu (býv. knižnicu) na poschodí bastióna ponechali takmer bez zmeny a zriadili v nej zasadaciu sálu ONV.
 
ONV a kaštieľ v Seredi sa v 50. rokoch 20. storočia tragicky zapísali do života a osudov mnohých rodín z obcí Seredského okresu. Odtiaľto smerovali k ľuďom rôzne nariadenia, výmery a príkazy, ktorými prišli ľudia o svoje živnosti, nehnuteľnosti a hnuteľný majetok. Tu predpisovali roľníkom neprimerane vysoké kontingenty – povinné dodávky potravinárskych produktov pre štát. Ak ich roľníci neplnili, tak dostávali vysoké pokuty. Tu sa v rámci tzv. kolektivizácie plánoval vznik jednotných roľníckych družstiev (JRD). Samostatne hospodáriacich roľníkov tu nútili vstúpiť do JRD a tých čo nechceli vstúpiť, väznili v pivnici kaštieľa. Tu sa konali ľudové súdy, kde vyniesli rozsudky, ktorými poslali ľudí do väzenia na základe vykonštruovaných obvinení.
V kaštieli sídlil ONV až do konca júna roku 1960, kedy Seredský okres zrušili pri ďalšej reforme štátnej správy. Obce zo Seredského okresu boli prerozdelené do okresu Galanta, Nitra a Trnava.
 
Sereď bola v minulosti trikrát okresným mestom, ale vždy len nakrátko. V Uhorsku v polovici 19. storočia, v Československu koncom 30. rokov 20. storočia a v rokoch 1949 – 1960. V čase, kedy nebola Sereď sídlom okresu, predstavitelia obce viackrát žiadali uhorskú aj československú vládu o vznik okresu Sereď, ale ich žiadostiam nebolo vyhovené.
1.	Detail mapy: Československá republika, Administratívne a územné rozdelenie, 19572.	Za veľkými oknami na poschodí kaštieľa bola zasadacia sieň ONV, na atike fasády vidno veľký nápis OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR. Foto: Archív PÚ SR Bratislava, 1960