Malý zvon zo seredského kaštieľa - zo skorodovanej a poškodenej pamiatky je dnes nový exponát

Malý zvon zo seredského kaštieľa - zo skorodovanej a poškodenej pamiatky je dnes nový exponát

História     Iveta Tóthová    
 
Malý zvon z kaštieľa v Seredi slúžil v dávnej minulosti ako signálny nástroj pre grófov. Za baróna Ohrensteina sa ním napríklad ohlasovali návštevy. Neskôr v 70. rokoch 20. storočia bol odložený v komore nájomného bytu v západnej časti seredského kaštieľa. Do zbierky múzea ho venovala rodina Behýlová.
 
Zvon, odliaty zo špeciálneho druhu zliatiny nazývanej zvonovina, je dôležitým svedkom historických udalostí. V čase nálezu už bol vo výrazne deštruovanom stave. Aby mohol byť vystavený a zároveň sa zachoval pre ďalšie generácie, bol v roku 2023 reštaurovaný Martinom Šmigrovským. V akom stave sa mu do rúk zvon dostal uviedol: „Telo bolo celoplošne pokryté vrstvou tmavo zelenej korózie v rôznej miere. V jednom mieste tela zvona korózia výrazne zasiahla do materiálu a spôsobila evidentné tvarové poškodenie. Srdce zvona zhotovené z ocele bolo takisto poškodené typickou koróziou – hrdzou. Zvon niesol aj iné známky mechanických poškodení vyplývajúcich z užívania avšak bez výraznej ujmy.“
 
Avšak, cesta k jeho zachovaniu nebola jednoduchá. Reštaurátor Šmigrovský vysvetlil celý postup prác: „Telo aj srdce boli očistené kombináciou mechanického a chemického čistenia špecificky pre každý druh materiálu. Pri čistení zvona bol odkrytý fakt, že zvon bol repasovaný vo výrobe, respektíve pri liatí vznikol defekt a bol odborne odstránený. Miesto výrazného poškodenia tela zvonu, kde korózia narušila tvarovú celistvosť predmetu , vyžadovalo mechanické opracovanie – cizelovanie."
 
Po dokončení čistenia, opracovania a konzervácie bol zvon umiestnený do zbierok mestského múzea.
Malý zvon zo seredského kaštieľa - z koróziou zasiahnutej a poškodenej pamiatky je dnes nový exponát