Nový exponát v múzeu - nákladný list na prevoz tovaru parnou železnicou zo Serede z roku 1889

Nový exponát v múzeu - nákladný list na prevoz tovaru parnou železnicou zo Serede z roku 1889

História     Iveta Tóthová    
 
Medzi expozície mestského múzea nedávno pribudol jedinečný historický dokument: nákladný list na prepravu ľanu a konope parnou železnicou  váhy 50 kg, datovaný z roku 1889. Vystavený bol na meno Kataríny Stančíkovej ( Katharina Stanzik ) s úradne nalepeným kolkom v hodnote 5 grajciarov. Trasa transakcie viedla zo železničnej stanice Sereď (Szered ) do stanice Nové mesto nad Váhom (Vág-Ujhely). 
 
Dokument svedčí o tom, ako bola železnica v 19. storočí kľúčovou žilou pre prepravu tovaru a rozvoj hospodárstva. Ľan a konope, ktoré boli prepravované touto cestou, sú svedectvom o obchodnej dynamike a ekonomickom potenciáli regiónu v tom čase. Pre Seredčanov je tento nákladný list dôkazom bohatej histórie  mesta a jeho úlohy v obchodných sieťach tej doby. Darovaný bol rodinou Kovačikových zo Serede.
Nový exponát v múzeu - nákladný list na prevoz tovaru parnou železnicou do Serede z roku 1889Nový exponát v múzeu - nákladný list na prevoz tovaru parnou železnicou do Serede z roku 1889