Program Mestského múzea na máj

Kultúra a divadlo     Mária Diková, Mestské múzeum Sereď    

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: MÁJ – SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac MÁJ 2024

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC

ZO ZBIERKY RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM – EXPOZÍCIA PRE NEVIDIACICH

S 3D MODELOM MÚZEA, RADNICE A KOMENTÁROM K HISTÓRII SEREDE

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

 

Exponát mesiaca:

 

Obchodná korešpondencia Františka Remenára

 - obchod so školskými potrebami a kníhkupectvo v Seredi s vydavateľstvom kníh Tranoscius v Liptovskom sv. Mikuláši, z roku 1942

 

Súbor použitých poštových lístkov na objednávky kníh z vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši pre obchod a kníhkupectvo Františka Remenára v Seredi

(Zbierka Mestského múzea)

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY A PODUJATIA:

 

ARCHITEKT FERDINAND SILBERSTEIN SILVAN 

Výstava o živote a diele seredského rodáka

a príbeh rodiny Silbersteinovcov Silvanovcov  

potrvá do 31. 5. 2024

-------------------------

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi

  13. 4. 2024 - 10. 5. 2024

------------

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 18. 5. 2024

HISTÓRIA MÓDY V RENESANCII

   V BASTIÓNE:

    14.00 – 15.00 h.  FRINGIA – prednáška s ukážkami odevov a odievania

                                aristokratov v novoveku

    15.00 – 16.00 h.  CORNA MUSICA – koncert renesančnej hudby

    16.00 – 18.00 h.   MILITES NOBILES – prednáška s tvorivou dielňou tkania

                                 látok pre návštevníkov

    V MESTSKOM MÚZEU:

    20.00 – 23.00 h   20 ROKOV OD VZNIKU MESTSKÉHO MÚZEA  - prehliadky

                                expozícií a video prezentácia 20. ročnej činnosti múzea

--------

           SPOMIENKA NA SPISOVATEĽA JÁNA NAVRÁTILA

Literárny večer v múzeu

31. 5. 2024 o 17.00 hod., v spolupráci s ZUŠ J. Fischera Kvetoňa a spisovateľkou Ruženou Scherhauferovou

 

PRIPRAVUJEME V JÚNI:

Víkend otvorených parkov a záhrad v Múzejnej záhrade 1. – 2. júna 2024

1. 6. 2024, 10.00 – 12.30 h - prehliadky historickej  záhrady, história fary a zaniknutého stredovekého kostola, Fándlyho jabloň,

1. 6. 2024, 17.00 – 18.30 h  - prednášky: Krásy, vône a chute stredovekej záhrady, Mgr. Róbert Daňo, PhD., Keď hygiena rástla v záhrade, Mária Diková

2. 6. 2024, 16.30 – 17.30 h – RODINNÁ NEDEĽA S ROZPRÁVKOU – TEATRO NELINE - Stolček prestri sa

     SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA, od 19. 6. 2024, 7. r., výstava výtvarníkov zo Serede a okolia

      VÝTVARNÝ WORKSHOP „SEREĎ – MESTO A KRAJINA PRI VÁHU“, 28. 6. – 29. 6. 2024,

      11. r., s odborným vedením ak. mal. Blanky Kästovej