V spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský tábor

V spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský tábor

Kultúra a divadlo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Sereď spolupracuje s moravským mestom Tišnov dlhodobo. Počas dnešnej návštevy predstaviteľov nášho partnerského mesta v Seredi sa riešili možnosti, ako uskutočniť pre deti oboch miest zaujímavý pobytový tábor.
 
Pracovného stretnutia v Seredi sa zúčastnil starosta mesta Tišnov Jiří Dospíšil, radní města Irena Ochrymčuková, referentka kancelárie starostu Daria Švecová a riaditeľka Strediska voľného času Inspiro Ivana Kroutilová. Za okrúhlym stolom sedeli s primátorom Serede Ondrejom Kurbelom, prednostkou mestského úradu Denisou Bartošovou, vedúcou školského úradu Silviou Kováčovou, koordinátorom pre prácu s mládežou Marekom Čulagom, referentkou komunikácie mesta Zuzanou Slahučkovou, riaditeľkou ZŠ J. Fándlyho Renátou Šidlíkovou a jej zástupkyňou Evou Kubicovou. Delegácia si následne pozrela aj ubytovacie možnosti mesta, niektoré možnosti, ktoré by pre plánovaný tábor vedela poskytnúť Základná školy J. Fándlyho a počas malej prechádzky si obzrela užšie centrum mesta.
 
Dnešné stretnutie riešilo možnosti, kapacity, časové nastavenia a obmedzenia, či finančné zabezpečenie takéhoto projektu. Jeho cieľom by bolo nielen vzájomné spoznávanie sa detí, vnímanie a pochopenie kultúry iného mesta a lepšie porozumenie českého či slovenského jazyka, ale aj malé súťaženie, či porovnanie talentov. V konečnom dôsledku by takéto tábory priniesli možnosti pre letné zážitky detí oboch miest zo spoločne strávených prázdninových dní.
 
Výmenný pobyt o predbežnej dĺžke piatich dní by bol pritom uskutočnený prvýkrát v histórii tejto vyše dvadsaťročnej spolupráce Serede a Tišnova. Návšteva potvrdila obojstranný záujem o pokračovanie priateľskej spolupráce.
 
foto: autor
V spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský táborV spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský táborV spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský táborV spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský táborV spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský táborV spolupráci s mestom Tišnov sa na toto leto črtá výmenný detský tábor