Srdečne Vás pozývame dňa 26. 4. 2024 o 17.00 hod. na prednášky pod názvom Projekty poštových úradov

Srdečne Vás pozývame dňa 26. 4. 2024 o 17.00 hod. na prednášky pod názvom Projekty poštových úradov

Kultúra a divadlo     mestské múzeum    
Srdečne Vás pozývame dňa 26. 4. 2024 o 17.00 hod. na prednášky pod názvom Projekty poštových úradov architekta Ferdinanda Silbersteina Silvana v podaní Mgr. arch. Rastislava Petroviča z Krajského pamiatkového úradu v Trnave a Ing. arch. Rastislava Udžana, PhD. zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
 
Do začiatku 2. sv. vojny architekt vytvoril Ferdinand Silberstein viacero projektov v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín na budovy bánk, nájomných i rodinných víl vo funkcionalistickom štýle. Niektoré z nich sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok v architektonickom dedičstve Slovenska a významné dielo tohto architekta dokumentuje a prezentuje v súčasnosti výstava v Mestskom múzeu v Seredi, ktorá potrvá do konca mája 2024.
Projekt Poštového úradu v Seredi vypracoval architekt Ferdinand Silberstein, seredský rodák, už v svojom ateliéri v Bratislave v roku 1932 a stavba úradu bola dokončená v roku 1934. V projekte budovy seredskej pošty sa počítalo s trojizbovým a dvojizbovým bytom pre prednostu úradu a notára obce a jednoizbovým bytom pre zriadenca pošty.
 
Po vojne vyhral v roku 1947 architekt F. Silberstein Silvan súťaž na projekt Poštového úradu v Banskej Bystrici, kde získal 1. cenu. Po prepracovaní projektu architektom v roku 1948 sa stavba realizovala v Banskej Bystrici v rokoch 1949 – 1952.  Bližšie poznatky o týchto projektoch pôšt sa dozviete v piatok 26. apríla na prednáškach.
 
Tešíme sa na Vás!   
Srdečne Vás pozývame dňa 26. 4. 2024 o 17.00 hod. na prednášky pod názvom Projekty poštových úradov