Demografické údaje mesta Sereď za rok 2023 - počet, pôrodnosť, úmrtnosť, odsťahovaní a prisťahovaní

Demografické údaje mesta Sereď za rok 2023 - počet, pôrodnosť, úmrtnosť, odsťahovaní a prisťahovaní

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Rok 2023 je definitívne za nami. Opäť sme pripravili štatistiku obyvateľstva, aby sme vám priniesli aktuálne informácie o počte obyvateľov, pôrodnosti, úmrtnosti, odsťahovaní a prisťahovaní. Zároveň prikladáme pre porovnanie údaje aj z minulých rokov.
 
Počet obyvateľov
 
V roku 2023 bolo v Seredi 15 196 obyvateľov .
 
Z toho 7 855 žien a 7 341  mužov.
 
V roku 2020  bolo v Seredi 15 763 obyvateľov, v roku 2021 bol počet 15 533 a v roku 2022 to bolo 15 323 obyvateľov.
 
Najstarší občan
 
Najstaršia občianka je pani Terézia Koščová a má 100 rokov.
 
Pôrodnosť
 
V roku 2023 sa narodilo  107  malých Seredčanov.
 
Z toho  60 dievčat a  47  chlapcov.
 
Najčastejšie dievčenské meno bolo Viktória a Olívia
Najčastejšie chlapčenské meno bolo Oliver a Michal
 
V roku 2020 prišlo v Seredi na svet 150, v roku 2021 to bolo 121 a v roku 2022 celkom 123 detí.
 
Úmrtnosť
 
V roku 2023 umrelo 137  ľudí
 
Z toho 59 žien a 78 mužov.
 
V roku 2020 nás opustilo 165 ľudí, Covid v roku 2021 zapríčinil vyššiu úmrtnosť, ktorá predstavovala až 234 ľudí. V roku 2022 to bolo 171 ľudí.
 
Odsťahovaní a prisťahovaní
 
V roku 2023 sa odsťahovalo 289 a prisťahovalo 194 občanov.
 
V roku 2020 sa rozhodlo odsťahovať 296, v roku 2021 to bolo 337 a v roku 2022 celkom 383 občanov.
 
V roku 2020 to bolo 192, v roku 2021 celkom 219 a v roku 2022 sa prisťahovalo 225 občanov.
 
Rozloženie ulíc
 
V Seredi máme 102 ulíc. Najobývanejšou je ulica Cukrovarská a najmenej obývanou je ulica Povážsky breh.
Demografické údaje mesta Sereď za rok 2023 - počet, pôrodnosť, úmrtnosť, odsťahovaní a prisťahovaní