Občianske združenie Prúdy Sereď

Občianske združenie Prúdy Sereď

Občianske združenie Prúdy Sereď, bolo založené za účelom podieľať sa na tvorbe verejného priestranstva nie len v lokalite Prúdy v Seredi. Našim zámerom, je vytvoriť funkčné verejné priestranstvá ako napríklad výsadba verejnej zelene, lokálnych parčíkov, budovanie verejných ihrísk, športovísk, oddychových a komunitných zón.
 
Našim ďalším projektom, ktorý sme zrealizovali tento rok, je výsadba uličnej zelene popri chodníku a cyklotrase v ulici Za kaplnkou v Seredi v časti Stredný Čepeň. Vysadili sme  stromy, trvalky a okrasné kríky. Jedná sa o vysadenú plochu o výmere cca 500 m2. Náklady túto časť  boli v sume 14710,24,- euro.
Mesto Sereď nám na tento projekt v rámci dotácie na rozvoj prispelo sumou 2410 euro. Zvyšné prostriedky boli z poskytnutých členských darov.
Všetkým zúčastnením týmto ďakujeme a tešíme sa na ďalšie projekty, ktoré zkrášlia verejný priestor v našom meste.
     
Občianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy SereďObčianske združenie Prúdy Sereď