K hodine otázok

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Nedávne stretnutie primátora s občanmi 24. 1. 2024 malo priebeh obdobný ako tie predchádzajúce. Iba občanov bolo ešte menej. V čase začiatku o 16.30 hod. sedelo oproti primátorovi, prednostke a dvom zamestnancom mesta šesť obyvateľov. Žiaľ. Je ale pravdou, že počas stretnutia vstúpili do zasadačky ďalší traja, aby zasadačku bez položenia nejakej otázky  po niekoľkých minútach v tichosti opustili.  Stretnutie bolo nahrávané a je sledovateľné pod linkom
Toto je fakt, ktorý je potrebné oceniť. Takto si predstavujem transparentnosť a pružnosť v poskytovaní informácií.
 
Moje prvé dve otázky sa týkali nižšieho príspevku mesta na služby RTV KREA, ktorý oproti roku 2023 (4 000 €) klesol v roku 2024 na polovicu. Živé reportáže, ktoré  regionálne televízie ponúkajú sú zaujímavé, a je iba na škodu veci, že sa veľkému záujmu obyvateľov   netešia. Napriek tomu je na Slovensku v prevádzke  21 regionálnych televízií, ktoré sú aj v základnej ponuke káblovej televízie. Medzi nimi napríklad Bardejovská televízia, Bánovská TV, Levická TV,  Ružinov, či Mestská televízia Trnava.
 
V odpovedi poukázal primátor na nedostatok peňazí v rozpočte. Doslovne povedal: „Nakoľko sme naozaj museli škrtiť takmer všetky výdavky, tak nám prišlo vhodné pouvažovať nad tým, či aj tuto nespravíme škrt na polovicu, ale s dovetkom, nakoľko  bola už kreovaná nová vláda, ktorá sa vyjadrovala veľmi otvorene, alebo pozitívne smerom k samosprávam a ich budúcemu  financovaniu, tak je tu aj mierny optimizmus do budúcna, že možno tie  prognózované príjmy nebudú na takej úrovni, ako momentálne sme boli povinní rozpočtovať.“
 
Nedostatkom financií je možné zdôvodniť takmer všetko. Inokedy by ma takáto odpoveď možno aj uspokojila.  Keby v Seredi  neexistovalo bezplatné poskytovanie materiálov mesta cudziemu médiu. S vedením mesta dnes už spriaznené súkromné médium ponúka nahrávky dopravných nehôd z kamier mestskej polície. Neviem, či za poskytnutie záznamov niečo mestu platí. Okrem toho toto médium natáča s primátorom rozhovory, v ktorých primátor odpovedá na otázky občanov. Zväčša anonymné, často urážlivo formulované. Tieto videá na stránke mesta zverejnené nie sú. Prečo? Umožniť ich sledovanie na mestskej stránke, obdobne ako reportáží RTV KREA, nie je vhodné? Celé to teda vidím ako bezplatné zvýhodňovanie cudzieho média v čase nedostatku financií, kedy pri rozpočte v čiastke 17 511 884 € na rok 2024 bol pre mesto problém naplánovať vo výdavkoch pre RTV KREA 4 000 €.
 
Článok bol na uverejnenie odoslaný v pondelok 29. 1. 2024 o 12.50 hod.