KR HaZZ TT informuje o voľnom funkčnom mieste: veliteľ hasičskej stanice v Seredi

KR HaZZ TT informuje o voľnom funkčnom mieste: veliteľ hasičskej stanice v Seredi

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje o voľnom funkčnom mieste: odborný inšpektor  – veliteľ hasičskej stanice v Seredi
 
Kvalifikačný predpoklad je vyššie odborné vzdelanie. 
 
V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť o prijatie do služobného pomeru spolu s profesijným životopisom, osobným dotazníkom a kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní na adresu: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
 
Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete kliknutím na odkaz: Dokumenty
 
Podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore patrí príslušníkovi tarifný plat v závislosti od platovej triedy podľa § 104 a platového stupňa podľa § 105 stupnice platových taríf, ktorá je ustanovená v prílohe č. 2 tohto zákona. (zdroj: KR HaZZ TT )
KR HaZZ TT informuje o voľnom funkčnom mieste: veliteľ hasičskej stanice v SerediKR HaZZ TT informuje o voľnom funkčnom mieste: veliteľ hasičskej stanice v Seredi