Previerkové cvičenie hasičov na Garbiarskej ulici

Previerkové cvičenie hasičov na Garbiarskej ulici

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
Včera (28. februára 2024) sa uskutočnilo previerkové cvičenie príslušníkov HaZZ Sereď, počas ktorého boli preverené ich schopnosti a reakcie v rôzných situaciách, aby bola zaistená čo najlepšia pripravenosť pre prípad núdzovej udalosti.
 
KR HaZZ uviedlo, že cieľom bolo precvičenie vytvorenia útočného vedenia pomocou výškovej záchrannej automobilovej techniky v jednej z výškových budov na Garbiarskej ulici v Seredi. Počas cvičenia sa vytvorilo útočné vedenie vedúce vnútorným schodiskom až na strechu obytného domu. Cvičenia sa zúčastnilo celkovo 6 príslušníkov hasičskej stanice v Seredi.
Previerkové cvičenie hasičov na Garbiarskej ulici