Celoročný zákaz pyrotechniky v Seredi. Všeobecne záväzné nariadenie šité na mieru Silvestra 2023 v našom meste

Celoročný zákaz pyrotechniky v Seredi. Všeobecne záväzné nariadenie šité na mieru Silvestra 2023 v našom meste

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Niekto hromží, niekto si z duše vydýchol. Od decembra v Seredi platí všeobecný zákaz používania hlučnej pyrotechniky! Sereď tak vyslala do sveta signál o uvedomení si škodlivosti pyrotechniky na zdravie, životné prostredie, aj majetok. Poslanci mestského zastupiteľstva schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia predbehli účinok novely zákona, čo v praxi znamená možnosť pokutovania pristihnutých výtržníkov.
 
Spoločný návrh všeobecne záväzného nariadenia predstavili mestskí poslanci Erik Štefanek a Ľubomír Švorc. V novembri zaňho zahlasovali takmer všetci poslanci. „Chcem sa úprimne poďakovať kolegom, že ho v takej veľkej miere podporili. VZN je šité práve na tohtoročný Silvester, nebudeme to tajiť. Snáď sa nájde dostatok ľudí v Seredi, ktorí toto VZN budú rešpektovať. Máme nádej, že aspoň čiastočne sa tak podarí znížiť množstvo odpadu, ktorý vzniká po použití pyrotechniky v našom meste,“ objasnil spoločný cieľ predkladateľov poslanec Švorc.
 
Uvedomelá Sereď
Schválené VZN vníma najmä ako pozitívny signál pre verejnosť, aby sa v čase tohtoročného Silvestra hlučná a nebezpečná zábavná pyrotechnika nepoužívala. „Jedná sa o pyrotechniku kategórie F2 a F3 spôsobujúcej nadmerný hluk, čo sú petardy, zábleskové petardy, výmetnice a rímske sviece. Sereď sa týmto krokom zaradila medzi ďalšie mestá na Slovensku, ktoré si uvedomujú škodlivý vplyv pyrotechniky,“ doplnil poslanec Ľubomír Švorc. Ako chemik vníma vplyvy pyrotechniky aj v súvislosti s jej nežiaducimi účinkami na fyzické a duševné zdravie ľudí, aj zvierat.
„Známe sú poškodenia majetku a výrazne sa znečisťuje životné prostredie. Pri použití pyrotechnických výrobkov sa uvoľňujú toxické chemické zlúčeniny (napr. zlúčeniny bária, stroncia, antimónu a iné), ktoré sa vďaka dobrej rozpustnosti vo vode dostávajú do ekosystému (pôda, podzemné vody, rieky). Tieto karcinogénne zlúčeniny môžu zároveň ovplyvniť imunitný a gastrointestinálny systém, ako aj neurotransmitery v mozgu,“ uzavrel Švorc. 
 
Slabá vykonateľnosť
Poslanec Ján Himpán svoj neutrálny postoj k návrhu nariadenia odôvodnil kapacitnými možnosťami polície, ktorá bude mať na starosti pristihnutie a pokutovanie výtržníkov. „S myšlienkou ako takou súhlasím. Pyrotechnika má jasné negatívne vplyvy na všetko živé. Nesúhlasím však so znením VZN. Keď sme už niečo nariadili, chýba mi, kto bude v meste zabezpečovať kontrolu naplnenia? Mám za to, že je nevykonateľná. Mestská polícia na toto kapacity nebude mať ani pri všetkej dobrej vôli. Nebudú vedieť zistiť, kto a kedy nelegálne ohňostroj odpálil. Skôr si myslím, že sme mali počkať na celoplošný zákon, ktorý vstupuje do platnosti druhého januára roku 2024 na celom Slovensku. Myslím si, že tú hodinku – dve hodinky s pyrotechnikou sa dajú zvládnuť. Uvidíme, ako bude v realite vyzerať Silvester 2023 v Seredi,“ vysvetlil svoj postoj poslanec Himpán. Pripomenul, že pyrotechniku si občania zadovážia v podstate kdekoľvek. „Bol som odpaľovač mestského ohňostroja v Seredi. Mám s týmto živé skúsenosti a som presvedčený, že mnohí občania budú chcieť konkurovať a vystatovať sa svojimi ohňostrojmi. Kto bude chcieť, ten si vlastný ohňostroj zadováži a odpáli,“ uzavrel Himpán.
 
Hasiči vyzývajú na bezpečnosť
Na Silvestra si v Seredi legálne môžete odpáliť jedine detskú pyrotechniku. Patria k nej takzvané motýle, bzučiaky, píšťalky, vystreľovacie konfety, fontánky, či prskavky. Za odpálenie petárd, výmetníc, mín, či rakiet v Seredi riskujete pokutu 30 eur.
Ak sa na Silvestra budete nachádzať mimo nášho mesta a chytáte sa oslavy príchodu Nového roka rozbaliť vo veľkom štýle, je na mieste zvážiť nebezpečenstvá, ktoré so sebou pyrotechnika nesie.
 
O zážitkoch spojených s hasením požiarov po nesprávne odpálenej pyrotechnike by vedeli rozprávať tí najpovolanejší, najmä hasiči. „K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam spôsobených nedodržiavaním niektorých základných bezpečnostných pravidiel. Stáva sa často, že ľudia sa porania podomácky vyrobenou pyrotechnikou, pričom pri podomácky vyrobenej pyrotechnike sú následky zranení vážnejšie, ako pri zakúpení si zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu. Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách,“ upozornil Zoltán Tánczos, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante. Dodal, že dôležitá je pritom ohľaduplnosť. „Zábavnú pyrotechniku nehodno odpaľovať v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a podobne. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky v žiadnom prípade nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá,“ uzavrel Tánczos. 
 
Čo hovorí zákon?
Dňom 2. 1. 2024 vstúpi do platnosti novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č.372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk. Zákon definuje aj čas, kedy používanie ohňostrojov nie je zakázané a to od 31. decembra od 18:00 hod. do 1. januára 2:00 hod., zároveň v mestách a obciach umožňuje existenciu VZN o zákaze používania pyrotechnických výrobkov nad rámec zákona. Sereď práve takéto VZN schválila.
 
Ilustračná foto: www.freepik.com
Zdroj:  Seredské novinky 8/2023 , str. 12
Celoročný zákaz pyrotechniky v Seredi. Všeobecne záväzné nariadenie šité na mieru Silvestra 2023 v našom meste