ARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠ J.F.Kvetoňa

ARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠ J.F.Kvetoňa

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa usporiadala na 15. júna 2022 kultúrno-spoločenské podujatie žiakov a absolventov pod názvom ARTPARÁDA. Galavečer bol venovaný Slovensku – našej rodnej zemi. V programe sa prezentovalo 73 žiakov. Vystúpili absolventi hudobného a tanečného odboru ako aj žiaci, ktorí boli úspešní v školskom roku 2021/2022 na súťažiach a ich pedagógovia.
 
Pestrý program
 
Účinkujúci predviedli krásne vystúpenie, počas ktorého si publikum vypočulo sólovú hru na saxofóne a priečnej flaute (tr.uč.Mgr.art.M.Balla), husliach (tr.uč.M.Rigo,DiS.art.), keyboarde (tr.uč.M.Bihari), akordeóne (Mgr.A.Lukács), spev (M.Mudrochová).
 
Veľký úspech mali aj súbory: detský folklórny súbor Kvetoňka (ved.Mgr.art.T.Michálek Walzelová) a ľudová hudba Kvetoňka (M.Rigo,DiS.art.), súbor moderného tanca Company S (ved.Mgr.art.D.Bíliková) a komorný spevácky zbor (M.Mudrochová,DiS.art.).
 
Premiéru mal spevácky zbor Kvetoň (ved.B.Svrčková,DiS.ar.), saxofónový súbor žiakov (Mgr.art.M.Balla) aj bubenícky duet (P.Labaj-tr.uč.M.Kukučka).
 
Odovzdané ocenenia
 
Riaditeľka ZUŠ Dagmar Šajbidorová v rámci podujatia predstavila absolventov školy. Titul Najlepší absolvent v školskom roku 2021/2022 bol udelený Barbore Kopálovej, ktorá hrá na keyboarde pod vedením tr.uč.M.Bihariho.

Absolventi školy a úspešní žiaci zo súťaží boli počas večera ocenení diplomom, vecnou poukážkou a kvetom, ktoré venovalo Združenie rodičov pri ZUŠ.
 
Dojmy z večera a finančný dar
 
Riaditeľka školy D.Šajbidorová opísala slávnostný galavečer slovami: „Týmto programom sme chceli odovzdať posolstvo, aby sme boli hrdí na svoju krajinu a na ľudí v nej. Vážme si históriu a ctime našich predkov. Dali nám nás, potomkov národa slovenského, šikovné, talentované deti, ktorými sa aj my v umeleckej škole právom pýšime. Na podujatie sme dostali  veľmi pekné ohlasy. Vystúpenie žiakov a pedagógov  hodnotili vynikajúco. Veľmi sa páčila aj záverečná emotívna klaňačka, pri ktorej všetci diváci stáli a tlieskali. Je to pre nás motivujúce a povzbudzujúce do ďalšej práce.“

V závere galavečera  predseda Rady rodičov a poslanec MsZ v Seredi Tomáš Karmažín venoval  finančný dar  od Rady rodičov vo výške 2.000.-€ na nákup hudobného nástroja - akordeónu.
 
Zvládnutý náročný školský rok

ZUŠ má za sebou náročné obdobie, kedy sa z dôvodu pandémie žiaci mohli vzdelávať len veľmi náročným spôsobom. Učiť na diaľku hru na hudobný nástroj alebo tanec si vyžadovalo trpezlivosť aj odhodlanie. Napriek tomu bolo podľa riaditeľky obdobie dištančného vyučovania v uplynulom šk.roku na ZUŠ plynulé. Pedagógovia boli ešte v minulom šk. roku vybavení počítačovou technikou (notebooky, programy, internet). Bola zabezpečená digitalizácia školy. Od začiatku šk.roka škola pracuje zo školským softwarom izuš, špeciálnym programom  pre vedenie triednej dokumentácie a riadenie výchovno-vyučovacieho procesu v základnej umeleckej škole. V 2.polroku už postupne realizovali prezenčnú formu vyučovania vo všetkých odboroch.
 
Úspechy žiakov
 
Žiaci ZUŠ počas roka dosahovali vynikajúce úspechy na medzinárodných a celoslovenských súťažiach. Skvele reprezentovali mesto aj školu.

S.Vaškovič (hra na akordeóne-tr.uč.Mgr.A.Lukács):
 
-zlaté pásmo  na XX.medzinárodnom festivale akordeonistiov Euromusette & Goldentango Rajecké Teplice
-zlaté pásmo  na VI.ročníku Akordeónovej medzinárodnej súťažnej prehliadky umeleckých škôl - ASPUŠ 2022
-3.miesto na 22.ročníku celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže v hre na akordeóne Nitrianska Lutna 2022
 
M. Mlíchová (tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):
-strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v speve Bojnická perla 2022
 
N. Skladaná (tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):
-strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v speve Bojnická perla 2022
 
V.Baričiaková (tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):
-1.miesto na okresnom kole Slávik Slovenska
 
M. Petrovský ,M.Moravcová ,L.Tóthová, O.Tóth, M.Jenejová, T.Kollárová, L.Cicáková (tr.uč. Bc.J.K.Lehoczki) -výtvarníci z elokovaného pracoviska v Pate
-úspešné práce -Vesmír očami detí-v celoslovenskom kole-4.kat., L.Cicáková- víťazná práca v celoslovenskom kole(5.kat.)
 
Detský folklórny súbor Kvetoňka (ved.Mgr.art.T.Michálek Walzelová):
-1.miesto na medzinárodnej tanečnej súťaži Best World Dance Group Brno, Praha,kat.hobby teens
-bronzové pásmo na Okresnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" v Galante                                     -
 
Company S-súbor moderného tanca (ved.Mgr.art.D.Bíliková):
-1.miesto na celoštátnej tanečnej súťaži Kábrt CUP 2022-kat.contemporary hobby
-1.miesto na celoštátnej tanečnej súťaži Kábrt CUP 2022-kat. Skupina Latino show
ARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠ J.F.KvetoňaARTPARÁDA žiakov a absolventov ZUŠ J.F.Kvetoňa