Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ J.F.Kvetoňa: "A PREDSA SA TOČIA"

Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ J.F.Kvetoňa: "A PREDSA SA TOČIA"

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Dňa 31. mája sa v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi konalo vystúpenie tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera Kvetoňa. Žiaci všetkých vekových kategórií predviedli svoj talent a to najlepšie, čo sa naučili.
 
Učiteľka Tatiana Michálek Walzelová povedala: „Máme za sebou náročné obdobie spojené s koronavírusom, ktorý zo dňa na deň zmenil režim našich životov. Prísne pravidlá neumožňovali organizovať žiadne hromadné podujatia, vystúpenia či koncerty. Prešli sme z prezenčného vyučovania na to dištančné. Vymenili sme tanečnú sálu za obývačku/detskú izbu a z priameho kontaktu sme vstúpili do  online sveta. Chaos, ktorý sme všetci pociťovali, sme zvládli vďaka zachovaniu pokoja a rozvahy. Návrat späť do tried nebol jednoduchý, ale o to radostnejší. Konečne sme mohli pokračovať tam, kde sme skončili. Naším výsledkom po dvoj-ročnej pauze sú nacvičené choreografie, ktoré sme počas vystúpenia predviedli."
 
Program bol  rozdelený na dve časti: blok moderného tanca a blok ľudového tanca.  Úvodným číslom bloku moderného tanca bola Veselá Bachata. Zatancovali ho dievčatá zmiešané z rôznych ročníkov vo vekovej kategórii od 11 do 15 rokov. Diváci mohli vidieť aj napríklad hawajský tanec, kakadu, španielky či džezový tanec. Záverečné číslo moderného bloku ukončila choreografia Koleda zvonov.
 
Ľudový blok otváral tanec Zahrajte mi túto, s ktorým tanečníčky dvakrát po sebe obhájili 1.miesto v kategórii teens ľudové tance na medzinárodnej súťaži BWDG, a to najprv v Brne (19.3.22) a potom v Prahe (1.5.22). O ich úspechu sme písali aj v našich novinách. Ďalším vystúpením bol Čížiček, tanec z Myjavy, ktorí mohli diváci vidieť v interpretácii tohtoročných absolventiek. Nasledovala Cipovička, Bašistovska, v Parchovanskom čardáši a zazneli aj spevy:  A pre koho či  Kurikrik. Záver patril Karičke zo Zemplína. V jednotlivých choreografiách sa ukázali deti z rôznych ročníkov, od tých najmenších až po najväčšie - absolventky.
 
Na záver učiteľka Tatiana Michálek Walzelová  povedala: „Chceli by sme sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí trpezlivo a pravidelne chodili so svojimi deťmi na hodiny tanca a tým starším žiakom a žiačkám za zodpovedný prístup na hodinách. Spolu sa nám podarilo vytvoriť tento program aj vďaka krásnym kostýmom a krojom, ktoré finančne zastrešuje Združenie rodičov a naši 2% darcovia, ktorí nám neprestali prispievať ani počas obdobia korony. Mnohí z nich sú naši dlhoroční darcovia. Osobitné poďakovanie patrí p.Ing.T.Karmažínovi, predsedovi ZR pri ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa, ktorý sa postaral o nové skladové priestory na uloženie krojov a kostýmov v DK Sereď. Pri nedávnej účasti na okresnom kole súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki sme sa dozvedeli, že sme jediný súbor v Galantskom okrese, ktorý sa v takomto rozsahu venuje ľudovému tancu a spevu.“
 
Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie Vystúpenie