List generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Ľubomíra Mindeka občanom mesta Sereď

Mestský úrad     Ing. Ľubomír Mindek, generálny riaditeľ Slovenskej pošty    
Vážené dámy a páni, milé občianky a občania mesta Sereď,  
 
dovoľte mi využiť tento priestor, aby som v mene Slovenskej pošty, a. s. , aspoň symbolicky vstúpil do Vašej domácnosti a osobne Vás informoval o zmene, ku ktorej musí Slovenská pošta, a.s., pristúpiť.
 
Svet sa rýchlo mení a s ním sa mení aj náš životný štýl. Služby, ktoré sme využívali pred pár rokmi a nevedeli sme si život bez nich predstaviť, sa odrazu stanú menej nevyhnutné a rýchlo
na ne zabúdame. Tak sa to stalo aj s poštovými službami vo Vašom meste. Ich využívanie kleslo tak, že Slovenská pošta, a. s., nemôže u Vás naďalej prevádzkovať rovnaký počet „kamenných“ pôšt a sme nútení prikročiť s účinnosťou od 01.04.2023 k zmene spôsobu poskytovania poštových služieb.
 
Chcem Vás uistiť, že pri zvažovaní tejto vážnej zmeny sme naozaj veľmi podrobne naplánovali,
ako Vám pošta bude v budúcnosti zabezpečovať služby tak, aby ste žiadnu zmenu takmer nepocítili. Na základe dlhodobých skúseností z viac ako 1 600 obcí, v ktorých neprevádzkujeme poštu, a tiež nedávnej minulosti, keď sme k rovnakej zmene pristúpili aj v iných obciach a mestách, som presvedčený, že budete s poskytovaním poštových služieb spokojní ako doteraz. V prvom rade sme mysleli na Vás, najmä na starších občanov a na tých, ktorí môžu mať problém s presunom.
 
Najväčšia zmena pre Vás bude spočívať v tom, že „kamenná“ Pošta Sereď 3, na ulici Cukrovarská 28, skončí a takmer všetky služby, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí, vybavíte u Vašej pani poštárky/pána poštára a poštového kuriéra. Cez poštového doručovateľa a kuriéra dostanete list aj balík, kuriér môže prevziať expres zásielku. Doručovateľka či doručovateľ Vám donesú dôchodok ako doteraz, donesú Vám noviny, kúpite poštové známky či žreby a dokonca si môžete zriadiť aj osobný účet v 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka. Poskytnú Vám aj rôzne iné doplnkové služby.  Cez poštového kuriéra si môžete objednať aj podaj expresnej zásielky.
 
Zmeny v zabehanom živote väčšina z nás nie veľmi obľubuje. Dôležité však pre Vás, milí občania, je, že Slovenská pošta, a. s., z Vášho mesta  neodchádza. Mení len formu a spôsob poskytovania služieb pre Vás.
 
Verím, že nájdeme u Vás pochopenie a že naďalej bude Slovenská pošta, a.s., pevnou súčasťou Vášho života. Naša pošta.