Fakty o záujme občanov Serede na odstránení haldy lúženca

Životné prostredie a príroda     Ľubomír Veselický    
28. októbra  2019 teda presne pred tromi rokmi, sa v jednom bratislavskom hoteli konala konferencia s názvom Pamäť Slovenskej krajiny. Konferencie  sa zo Serede zúčastnili okrem mňa ešte vedúca Oddelenia životného prostredia MsÚ pani  Daniela Vašková Kasáková, učiteľky ZŠ Jana  Amosa  Komenského  Ľubica Holičková a Silvia Nagyová a z blízkej Dolnej  Stredy  Slávka Lošonská a Vladimír Tomčányi. Zastúpenie prednášajúcich bolo excelentné. Prof. RNDr. Eva Michaeli PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prof. Ing. Peter StaněkCSc., poradca Slovenskej vlády pre zahraničné a strategické otázky, ekonóm spisovateľ a prognostik z Ekonomického ústavu vied SR, Prof. PhDr. RNDr.  Martin Boltižiar PhD.  a Prof.  Ing. Pavel Alexy PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Cez prestávku som oslovil pána Staněka, či by bol ochotný aj s pani Michaeli zúčastniť sa na stretnutí s občanmi Serede, kde by sme sa venovali nášmu domácemu problému - lúžencu. 
 
Zorganizovanie akcie trochu trvalo, ale obidvoch prednášateľov sa mi 22. novembra 2019 podarilo v Seredi privítať. Dozvedeli sme sa, že  prach vetrom zvíreného lúženca, ktorý  pôsobí na zdravie obyvateľstva už niekoľko desaťročí, vyvoláva alergie, astmu, karcinogénne ochorenia a v nemalej miere sa objavili aj onkologické choroby. Halda nie je rekultivovaná a nemá ani spevnené spodné lôžko z betónu alebo spevnených fólií a to znamená, že odpad presakuje do spodných vôd. Podľa zistení, spodné vody sú kontaminované do vzdialenosti až 50 km od skládky. Kontaminácia sa týka obcí Galanta, Gáň, Horné Saliby, Šaľa a ďalších celkovo 20 obcí. Väčšina obyvateľov v týchto obciach má vybudované studne, ktoré používajú na pitie, alebo závlahu svojej záhrady. Vôbec nevedia, že roky  pijú kontaminovanú vodu.
Očakával som plnú divadelnú sálu záujemcov o vysvetlenie nebezpečnosti polymetalickéhoprachu, ktorý sme zdedili na pomedzí Serede a Dolnej Stredy. Žiaľ  záujem o túto prednášku prejavilo ani nie 50 Seredčanov. Valný záujem neprejavili ani pozvaní poslanci mestského zastupiteľstva.  Vyzerá to tak,  že záujem o riešenie problému veľká väčšina ohrozených  iba deklaruje. Prejavuje sa však usilovne  v diskusiách, kde  sa pýta,  čo vo veci urobil ten druhý. 
 
Na konci stretnutia boli prítomným ponúknuté podpisové hárky s petíciou nazvanou CHCEM    ŽIŤ    V  ČISTEJ    KRAJINE. Ak si myslíte, že sa hromadne k hárkom Seredčania  nehrnuli, uhádli ste. 
A ak si myslíte, že petícia zamrzla na Ministerstve životného prostredia, tiež sa nemýlite. Svojprávny štát môžu tvoriť iba svojprávni občania. Možno sa raz v budúcnosti takí nájdu.