Dianie v rámci SRZ MsO Sereď nie je len o chytaní rýb, ale aj o skvelej atmosfére a spolupráci. Prečítajte si výber niektorých aktivít na tento rok

Dianie v rámci SRZ MsO Sereď nie je len o chytaní rýb, ale aj o skvelej atmosfére a spolupráci. Prečítajte si výber niektorých aktivít na tento rok

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Činnosť Slovenského rybárskeho zväzu  MsO Sereď hneď od januára naberá na obrátkach a to vďaka aktívnym členom, ktorí sa s nadšením zapájajú do rôznych aktivít. Plánujú výročnú členskú schôdzu,  brigády, detský rybársky krúžok a súčasne sa pripravujú na rybárske preteky. Jednoducho, dianie v rámci zväzu nie je len o chytaní rýb, ale o skvelej atmosfére a spolupráci.
 
Členská schôdza
 
Výbor SRZ MsO Sereď aj tento rok organizuje ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.2.2024 o 8,30 hod, V ESTRÁDNEJ SÁLE DOMU KULTÚRY v Seredi. ( vchod od knižnice.)
 
Brigády
 
Členovia SRZ MsO Sereď si zakladajú na tom, že nie sú len rybármi, ale aj ochranármi prírody. Pravidelne organizujú brigády, počas ktorých sa venujú úprave brehov, čisteniu vodných tokov a zachovávaniu biodiverzity v okolí rybníkov. Upravujú revíry Horný Čepeň, Nová Voda, Koleno, Čepeňské štrkoviská, Šintava, Báb, Pusté Sady. Počas roka je naplánovaných približne 25 brigád, rozpis je v prílohe.
 
Rybársky bazár
 
MsO SRZ Sereď organizuje 1. rybársky bazár na Slovensku. Uskutoční sa 2. marca 2024 v Dome kultúry od 8:00 hod – do 18:00 ho v kultúrnom dome v Seredi. Pôjde o skvelú príležitosť pre všetkých priaznivcov ako predať, vymeniť, darovať vaše nepotrebné rybárske náčinie a pritom si spríjemniť spoločné chvíle a dlhé čakanie na rybársku sezónu.
 
Predajcovia si môžu registráciou prenajať najviac 2 predajné stoly. Pre širokú verejnosť je vstup zdarma. Všetky bližšie informácie nájdete na priloženom letáku a na tel. čísle 0948 597 157
 
Detský rybársky krúžok
 
Naučiť mladých s láskou k rybolovu, to je cieľom zväzu, ktorý si uvedomuje, že budúcnosť rybolovu spočíva v mladých generáciách. Preto už v minulosti vytvoril detský rybársky krúžok, ktorý má za cieľ zasvätiť deti do tajov rybolovu, učiť ich zodpovednosti voči prírode a budovať lásku k tomuto tradičnému koníčku. Deti majú možnosť zúčastňovať sa rôznych aktivít a samozrejme aj samotného rybárčenia.
 
Činnosť krúžku mladých rybárov je zameraná na: oboznamovanie sa s Rybárskym zákonom, rozvíjanie rybárskych zručností začínajúcich rybárov, spoznávanie techník lovu – plávaná, feeder, zostrojenie jednotlivých udíc a nácvik techniky lovu, príprava návnad a nástrah na lov, spoznávanie našich rýb a ochrana prírody, správne zaobchádzanie  s ulovenou rybou a zapájanie sa do detských rybárskych súťaží.
 
Prvé stretnutie mladých rybárov sa už uskutočnilo, ďalšie najbližšie termíny sú naplánované na 4.2.,18.2., 3.3., 17.3. a 7.4. 2024 v čase od 14:00 do 15:30 na rybárskom dome v Seredi. Kontaktovať na telefónnom čísle 0904 103 359 (Peter Hašuk) alebo na facebooku.
 
Rybárske preteky
 
Členovia SRZ MsO Sereď pravidelne organizujú súťaže, kde sa môžu zapojiť všetci záujemcovia o rybolov. Počas roka ich je hneď niekoľko, no najočakávanejšie sú Veľké rybárske preteky v Hornom Čepeni.  Tento rok sa uskutočnia 11. mája 2024 a pôjde o XXVII. ročník. Víťaz pretekov obdrží od organizátora finančnú hotovosť 10.000,- €. Pripravených je aj ďalších 14 hodnotných cien, z ktorých aj tá posledná presiahne hodnotou 160 €. Počet pretekárov je limitovaný na 130 + 2 náhradníci. Cena povolenky je v sume 200 €.
 
Dianie v rámci SRZ MsO Sereď nie je len o chytaní rýb, ale aj o skvelej atmosfére a spolupráci. Prečítajte si výber niektorých aktivít na tento rokDianie v rámci SRZ MsO Sereď nie je len o chytaní rýb, ale aj o skvelej atmosfére a spolupráci. Prečítajte si výber niektorých aktivít na tento rok