Termíny jarného zberu objemných odpadov a elektroodpadov 2024

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia a údržby mesta